z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018-2019!


13 KWI 2019


PRZEDSZKOLE
1. Litera L,l -wyrazy
2. Piosenka "Ręce"
3. Dokończyć obrazki

ZERÓWKA
Podręcznik str. 83 i 84

KLASA 1
Czytanka "Dobra Ada". Przeczytaj 5 lub więcej razy
2. Wesołych Świąt Wielkanocnych

KLASA 4
1. Napisać 10 zdań na temat "Jak spędziłem święta wielkanocne.
2. Nauczyć się czytać "Legenda o glinianym garnuszku.

KLASA 5
Przeczytać opowiadanie na str. 31-32 i 35.

KLASA 6
Dokończyć ćw. 6, str. 140

KLASA 7
J.polski
1. Napisz wypowiedż na temat Tradycje wielkanocne w moim domu (150 słów)
Historia
Uzupełnij ksero z lekcji ćw. 1 i 2
Geografia
Test

KLASA 8/LICEALNA
Ćw. 1/210
Ćw. 2/215

6 KWI 2019


KLASA 1
1. Uzupełnij brakujące strony w białej książce(jeśli zostały nie zrobione wcześniej)
2. Wiersz na konkurs recytatorski. Każdy uczeń musi zaliczyć.
2. Czytanka "Dżem wiśniowy", przeczytać 5 lub więcej razy.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 84-86 ( podpis)
2. Zrób ćw. 4, str. 88
3. Ćwicz wiersz na Konkurs Recytatorski

KLASA 3
1. Poćwiczyć recytacje wybranego wierszyka na szkolny konkurs recytatorski.
2. Powtórzyć tekst pt. "Wiosna" jako dyktando.
3. Powtórzyć 10 Przykazań Bożych i 5 Przykazań Kościelnych.

KLASA 4
Zrobić ćw. na str. 60,61,62

KLASA 5
1. Dokończyć notatkę dot. M.Skłodowskiej -Curie.
2. Przeczytać tekst str. 148-151
3. Ćw. 1,2,3 str.57
4. Osoby, które zdecydowały się napisać list do Polski proszone są o ich przyniesienie wraz z listem z Polski

KLASA 6
J. polski
ćw. 4, str. 136
ćw. 5, str. 137
Ćwiczymy czytanie na konkurs (s. 15 oraz 54-55)

KLASA 7
J. polski
1. Ćwiczenia niebieskie str.90
2. Napisać 5 zdań jaki powinien być prawdziwy przyjaciel z użyciem słownictwa z podr. str.16
Geografia
Przeczytać tekst  z podr. , str 67-68 i uzupełnić ksero z lekcji.
2. Przygotować się do testu z tematów: Klimat Polski, Wody powierzchniowe, Gleby, roślinność, zwierzęta w Polsce.

 

30 Mar 2019


PRZEDSZKOLE
1. Litera J j- wyrazy
2. "W Leśniczówce" wiersz na konkurs klasowy.
3. Piosenka "Ręce".

ZERÓWKA
Str. 74 i 75

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst :"Dżem wiśniowy" str.51. Przeczytać tekst 5 lub więcej razy.
2. Ćwiczenia białe str. 48 i 49
3. Za tydzień etap klasowy Konkursu Recytatorskiego.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 139-140 (podpis)
2. Poćwicz pisownie cyfr.
3. Ćwicz wiersz na Konkurs Recytatorski

KLASA 3
1. Poćwiczyć recytacje wybranego wierszyka na Konkurs Recytatorski.
2. Przygotować się do dyktanda o wiośnie ( na podstawie tekstu z zeszytu).

KLASA 4
Ćwiczyć recytację wiersza na Konkurs.

KLASA 6
J. polski
1. Przykleić pod notatką zdjęcie Jana Pawła II.
2. Ćwiczyć czytanki do Konkursu (s. 15, 54-56)
Historia
1. Powtórzyć wiadomości od lekcji o Kazimierzu Wielkim.
Religia
Dokończyć ćwiczenia (ksero)

KLASA 7
J.polski
1. Czytać tekst z podręcznika str. 14
2. Napisać ćw. 8, str. 16
3. Uzupełnić w ćwicz. niebieskich str. 31, ćw. 2
3. Przygotować piękne czytanie na Konkurs.

KLASA 8 / Licealna
Ćw. III/174 (TABELKA)
Ćw. 1,2 /179 (mówimy i piszemy)

23 Mar 2019


ZERÓWKA

Podręcznik str. 66 i 67


KLASA 1

1. Naucz się czytać czytankę "Wycieczka" str. 49

2. Ćwiczenia białe, str. 46, 47

3. Rozpoczynamy przygotowania do konkursu recytatorskiego. Teksty wierszy w zeszycie - wybierz jeden utwór i naucz się na pamięć.

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13kwiecień


KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst , str. 131-132 (podpis)

2. Zrób ćw. 4, str. 135

3. Wybierz jeden wiersz i naucz się na pamięć na konkurs recytatorski

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 3

1. nauczyć się pięknie recytować jednego z wybranych wierszyków  na konkurs recytatorski

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 4

1. Uczymy się wybranego wiersza na konkurs recytatorski 

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 5

1. Naucz się opowiadać tekst str. 161-162 i 164-165

2. ĆW. 3/55 (ćwiczenia)

3.Wybrać 5 wyrazów związanych z teatrem ze str. 154 i ułożyć z nimi zdania


KLASA 6

J.polski

1.Przeczytać czytankę str. 105-106

2.Ćw. 1,2 str. 125-126

3.Ćwiczyć czytanie na konkurs, str.15 i 54-55 

Religia

Przygotować się do testu:

Droga Krzyżowa, 10 przykazań, Warunki dobrej spowiedzi, wiadomości o Wielkim Poście


KLASA 7

J. polski

Napisz krótką notatkę biograficzną o Adamie Mickiewiczu

Historia

Uzupełnij ksero z lekcji (ćw.2)

Proszę przynieść listy- odpowiedzi do dzieci z Polski


16 MAR 2019


PRZEDSZKOLE

1. Litera I - wyrazy

2. Bajka "Trzy świnki"

3. Dzień i noc


KLASA 1

1. Czytanka str. 47-5lub więcej razy

2.Ćwiczenia białe str. 44, 45

3. Powtarzamy poznane literki.


KLASA 2

1. Przeczytaj 2 razy tekst str. 120-121 (podpis)

2. Wymyśl i zapisz w zeszycie trzy rymy

3. Zrób ćw. 8, str. 126


KLASA 3

1. Ułóż z podanych liter wyrazy zaczynające się na "h" i naucz się ich pisowni.

2. Rozwiąż rebus (karta pracy z zeszytu)

3. Policz i napisz , ile w twoim domu jest okien i ile drzwi. liczby zapisuj słowami a nie cyframi.


KLASA 4

1. Naucz się czytać tekst " Dobry nos Pana Jana"

2. Ułożyć 10 zdań z wyrazami (książka do ćwiczeń str. 137)


KLASA 5

1.Ułożyć zdania z następującymi wyrazami: meloman, dyrygent, kompozytor, filharmonia, batuta, muzyka.

2.Ćw. 2,3,str 52 - ćwiczenia


KLASA 6

J. polski

Ćw.2, str.122-123

Nauczyć się czytać czytanek na konkurs czytelniczy, str.15 i 54-55 do 6 kwietnia

Geografia

Wykonać projekt o wybranym mieście polskim.


KLASA 7

J. polski

1. Przeczytać tekst z podręcznika , str.32 oraz informacje ze str. 36 i 37

2. Napisać 4 krótkie paragrafy o Janie Sobieskim wg. notatek z lekcji.

Geografia

Uzupełnij ksero z lekcji str. 54/2


LICEUM

1. Porozmawiaj  z rodzicami na temat komunizmu.

2. Przygotuj się do Konkursu czytelniczego

- "Dobra Pani" str. 138-141

- "Za chlebem" str. 163-165

- "Wierna rzeka" str. 223-226