z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018-2019!


8 Gru 2018


KLASA 1
1. Czytanka , str.23
2. Ćwiczenia białe,str.22 i 23
3. Ćwicz rolę na Jasełka

KLASA 3
Nauczyć si pięknie czyta wiersza pt. Święty Mikołaj, str. 127 (książka)

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 90-91
2. Przygotować się do testu ze znajomości informacji zawartych w notatkach lekcyjnych i dat (na końcu zeszytu)

KLASA 6
J. polski
1.Narysować drzewo miłości, radości i szczęścia
2. Ćw.4,5 str.66, ćw. 6, str.67

KLASA 7
J.polski
1.Przeczytać tekst z podręcznika, str.163
2.Napisać 6 zdań rozwiniętych z czasownikami z lekcji dotyczącymi postaci jasełkowych

KLASA 8
Ćw.9/82, 10/83, G-5/85

 

1 Gru 2018


PRZEDSZKOLE
1. Powtarzamy kolory
2. Dokończ obrazki

ZERÓWKA
Podręcznik, str. 74 i 75

KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str.20, 21
2. Naucz się czytać tekst str. 21
3. Za tydzień wyjazd na Mikołaja
4.Zapoznaj się z rola na Jasełka

KLASA 2
1. przeczytaj dwa razy czytankę, str. 103-104 (podpis rodzica)
2. powtórz informacje o pisowni NIE z czasownikami i przymiotnikami.

KLASA 3
Ćw. 11,12,13 str. 117
cw. 14, 15, 16, 17 str118
ćw. 19,20 str. 120 ksiazka

KLASA 5
1. Naucz się opowiadać tekst na str. 80
2. Ułóż zdania z dyktanda, w których popełniłeś błąd ortograficzny.
3. ĆW. 4, str. 19, ćwiczenia

KLASA 6
1. J.polski - dokończyć ćw. 3, str. 62

KLASA 7
J. polski
1. Nauczyć się pięknie czytać wiersz z podręcznika, str. 94
2. Napisać krótki wierszyk - wpis do pamiętnika
3. Uzupełnić ćw. 7 (niebieskie), str. 18
Historia
Przygotować się do testu z historii (od początku roku do tematu: Demokracja szlachecka włącznie)

17 LIS 2018


PRZEDSZKOLE
1. Dokończyć malowanie obrazków.
2. Piosenka "Panie Janie".

ZERÓWKA
Podręcznik, str. 65, 66, 67

KLASA 1
1. Czytanka, str. 19
2. Ćwiczenia, str.18,19
3. Powtarzamy poznane literki.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 87-88 (podpis rodzica)
2. Pomyśl i napisz w zeszycie 3 przymiotniki, a także ułóż i zapisz zdania z nim. 

KLASA 3
Nauczyć się na pamięć wiersza pt. "Święto Dziękczynienia".

KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Za chlebem"
2. Napisz 10 zdań na temat "jak spędziłem Święta Dziękczynienia"

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 72 i 73 oraz 76 i 77 (czytanka)
2. Ćwicz 2i 3, str. 19 (ćwiczenia)

KLASA 6
J. Polski
ćw. 2,4, str. 55
ćw. 8, str. 57

KLASA 7
J.polski
1. Napisz dziennik z 3 kolejnych dni według instrukcji z podręcznika str. 133
2. Uzupełnij w ćw. (niebieskich), str. 23/5,6
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji.

KLASA 8/LICEALNA
Ćw. G-3, str. 67
Ćw. G-6, str. 68

10 LIS 2017


PRZEDSZKOLE
1. Litera D -wyrazy, obrazki
2.Wierszyk - "Dwa Michały"

ZERÓWKA
Podręczniki, str. 56 i 57

KLASA 1
1. Czytanka, str. 17
2. Ćwiczenia, str. 16, 17
3. Wiersz na ślubowanie "Barwy ojczyste" na pamięć.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 71 (podpis)
2. Zrób ćw. 1, str.73

KLASA 3
Ćw. 17, str. 95, ćw. 18, str. 96, ćw. 19,20,21,22 str. 97

KLASA 4
1. Napisać 10 zdań z wyrazami z "ch" (wyrazy, str. 159)

KLASA 6
1. Przypomnieć wiadomości o rzeczowniku

KLASA 7
J. polski
1. Ułóż zdania z wyrażeniami z podręcznika, str. 22, ćw.1
Historia
1. Przeczytaj lekcję z podręcznika, str. 20-25
2. Uzupełnij ksero, ćw. 5 (mapa)

KLASA 8/Licealna
Przeczytaj z podręcznika strony 59, 60, 61 - napisz krótką notatkę do zeszytu na temat stylu romańskiego i gotyckiego (główne cechy i różnice)

 

3 LIS 2018


PRZEDSZKOLE
1. Litera C - wyrazy -obrazek
2. Wiersz "Cukierki"
3. Bajka "Czerwony Kapturek"
4. Kolor czerwony, cyfry 1-5

KLASA 3
1.Ćw. 2,3,4,5 str. 78, ćw. 6,7,8 str.79, ćw. 9 str.80, ćw. 10,11 str.81

KLASA 4
1 Naucz się czytać tekst "Wóz Drzymały"

KLASA 5
1. Dokończyć zdania - str. 25 (czytanka)
2. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 27-28 (czytanka)
3. Ćw. 8, str. 99 (czytanka)

KLASA 6
J. polski - ćw. 2, str. 43

KLASA 7
J. polski
1. Napisać streszczenie tekstu z podręcznika, str. 20
2. Naucz się czytać tekst
3. Przygotuj się do testu o częściach mowy
Geografia
1. Uzupełnij ksero z lekcji (tabelka)

KLASA LICEALNA (MŁODSZA)
Ćw. 1 a,b,c,d,e,f,g,h str. 55-56