z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

6 KWI 2019


KLASA 1
1. Uzupełnij brakujące strony w białej książce(jeśli zostały nie zrobione wcześniej)
2. Wiersz na konkurs recytatorski. Każdy uczeń musi zaliczyć.
2. Czytanka "Dżem wiśniowy", przeczytać 5 lub więcej razy.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 84-86 ( podpis)
2. Zrób ćw. 4, str. 88
3. Ćwicz wiersz na Konkurs Recytatorski

KLASA 3
1. Poćwiczyć recytacje wybranego wierszyka na szkolny konkurs recytatorski.
2. Powtórzyć tekst pt. "Wiosna" jako dyktando.
3. Powtórzyć 10 Przykazań Bożych i 5 Przykazań Kościelnych.

KLASA 4
Zrobić ćw. na str. 60,61,62

KLASA 5
1. Dokończyć notatkę dot. M.Skłodowskiej -Curie.
2. Przeczytać tekst str. 148-151
3. Ćw. 1,2,3 str.57
4. Osoby, które zdecydowały się napisać list do Polski proszone są o ich przyniesienie wraz z listem z Polski

KLASA 6
J. polski
ćw. 4, str. 136
ćw. 5, str. 137
Ćwiczymy czytanie na konkurs (s. 15 oraz 54-55)

KLASA 7
J. polski
1. Ćwiczenia niebieskie str.90
2. Napisać 5 zdań jaki powinien być prawdziwy przyjaciel z użyciem słownictwa z podr. str.16
Geografia
Przeczytać tekst  z podr. , str 67-68 i uzupełnić ksero z lekcji.
2. Przygotować się do testu z tematów: Klimat Polski, Wody powierzchniowe, Gleby, roślinność, zwierzęta w Polsce.