z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy
rodzinnego Święta Dziękczynienia i smacznego indyka.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

17 Październik 2020


KLASA 1
1. Czytanka "Kama, Ada i koty"
2. Uzupełnić kopię z literką L
3. Powtórzyć wiersz "Barwy ojczyste" i "Kto ty Jesteś"

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.47-48 (podpis rodzica)
2. Napisz w zeszycie 10 rzeczowników.

KLASA 3
1. Wykonaj ze str. 52 w książce tylko zaznaczone ćwiczenia.

KLASA 5
1. Ułożyć zdania z pięcioma wyrazami lub wyrażeniami ze str. 21 (ćw. słownikowe dotyczące konfliktów)
2. Ćw. 3 str.22
3. Przeczytać tekst na str. 25-26

KLASA 6
1. Które czasy z życia młodych ludzi uważasz za lepsze- dawne czy obecne/ uzasadnij swoją wypowiedź.
2. Dokończ książeczkę o rzeczowniku. 

KLASA 8
J. Polski
1. Wykonać ćw. 2 z podręcznika str. 12 (4 zdania)
2. Nauczyć się na pamięć 4 zwrotek hymnu polskiego
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji , podręcznik str. 24 ćw. 1 i 2