z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

20 Luty 2021


ZERÓWKA
Podręcznik , str. 58-59


KLASA 1
1. Czytanka "Noc" 3 razy.
2. Ćwiczenia białe, str. 38, 39


KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 62-63 (podpis)
2. Zrób ćw. 7, str. 68-69


KLASA 3
1. Podpisz obrazki rzeczownikami z ramki i naucz się ich pisowni (karta pracy w zeszycie)
2. Powtórz wiadomości o F. Chopinie z książki (od str. 76 do 83) oraz z zeszytu na test


KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 116-117 i 119
2. Ćw. 4/113
3. Dokończyć ćw. 3/str. 112


KLASA 6
J. polski
Ćw. 7,9 str. 134-135 (zad. ze str. 135 na dodatkową ocenę).
zapoznać się z tekstem o Królowej Jadwidze, str. 139


KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać tekst z podr. str 141 i przygotować ustnie odpowiedzi na pytania str. 144/5 i 6
2. Odmienić przez przypadki w liczbie pojedynczej wyrażenie "sympatyczna koleżanka".
3. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 18/15 i str.19/17
Historia
1. Uzupełnić ksero z lekcji str. 37/7
2. Przygotować się do quizu o Powstaniu Listopadowym i Styczniowym (za 2 tygodnie).