z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


15 PAŹ 2016

Zerówka
Proszę zrobić 4 dodatkowe karteczki.  W tym tygodniu nie ma zadania z
podręcznika.
Klasa 1
1. Ćwiczenia 12 i 13, str. 12, 13
2. Czytanka, Str. 13
3. ĆWICZ TEKST NA ŚLUBOWANIE
Klasa 4
1. Nauczyć się czytać tekstu "Król Maciuś Pierwszy".
2. Ćw. ze str.68 (ćwiczenia)
Klasa 5
1. Przygotować się do testu o rzeczowniku i przymiotniku.
2. Zaznaczyć na mapie rzeki: Wisłę i Odrę, zródło, ujście, nurt
 3. Na podstawie czytanki ze str.34 (podręcznik)uzupełnić kartkę zad.1-3
Klasa 6
Czytanka str.24                                     
Klasa 7
J.polski
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str.20 i przygotuj ustnie odpowiedzi na pytania ze str.22/1,2,3,4 
2. Uzupełnij ksero (liczebnik)
Geografia
1.Przeczytaj tekst z podręcznika, str.4-6
2.Uzupełnij ksero z lekcji
Klasa 8
1.Geografia, ćw. str.16 (test z obiektów UNESCO) - ksero
2.Odmień zaimek "ty" przez przypadki
3. 4 pierwsze wersy inwokacji (str.100) na pamięć + zapoznaj się z tekstem z książki, str. 109-113 (dot. "Pana Tadeusza")

8 PAŹ 2016

Klasa 0

1. Str.28 i 29
2. Narysować "Jesień"
3. Ćwiczymy piosenkę "Dzień dobry"

Klasa 1

1. Ćwiczenia (białe), str.10, 11
2. Czytanka, str. 11
Tekst na ślubowanie w zeszytach na pamięć za dwa tygodnie

Klasa 2

1. Nauczyć się wiersza "Jesień", str.38 na pamięć (za dwa tygodnie), dzieci, które czytają na mszy mają trzy tygodnie na nauczenie wiersza.                                                     2. Skończyć ćwiczenia, str. 34 i 35

Klasa 3

1. Ułóż zdania z wyrazami z lekcji: wróciła, znów, mówi, przyjaciółka, wiewiórka

Klasa 4
1. Nauczyc die czytac Tekst "Królewna Bałtyku" - stare książki
"O Królewnie Juracie"- nowe książki

Klasa 5

Podręcznik: ćw.2, str. 24 - narysować lub napisać kilka zdań.                                                                                                                                                                                   Ćwiczenia: ćw. 2, str. 26, ćw. 3, str. 27, ćw. 4, str. 28

Klasa 6

Zrobić rysunek "Moja Polska" -technika dowolna                                                                                                                                                                                                     Ćwiczenia: zad. 8, str.13

Klasa 7

J. polski

1. Uzupełnij ćwicz. 10, str.8 oraz ksero z lekcji 2. Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 11 i przygotuj się ustnie do odpowiedzi ćw. 1,2,3,4 (pod wierszem)                                   3. Napisz co oglądasz w telewizji, podręcznik, str.11/6

Historia

Przygotuj się do testu o Jagiellonach (za dwa tygodnie)

Klasa 8

1.Ćwiczenia, str. 13 (cała strona) 2. Przeczytaj o polskich obiektach UNESCO

Liceum

1.Ćwiczenia: I-II + tabelka, str. 19-20,   ćwiczenia 1-9 + tabelka, str. 21-22

2. Wypracowanie: wybierz jeden słynny obraz (np. "Dama z łasiczką", "Słoneczniki", itp.) i opisz go ( co widzisz, co się dzieje, detale, dlaczego obraz powstał)

1 PAŹ 2016

Klasa 3
Nauczyć się pięknie czytać czytankę, str. 15
Klasa 4
Napisać 10 zdań na temat jak wygląda jesień w twoim ogródku (parku)
Klasa 5
1. Ćwiczenia, ćw. 17, str.17
2. Geografia z kartek, str.12
3. Podręcznik, str. 21 i 22 - nauczyć się czytać i ułożyć plan wydarzeń do tekstu.
Klasa 6
Czytanka, str. 16, zad. 12
Klasa 7
1. J. polski
Uzupełnij ksero z lekcji
2.Historia
Przypomnieć sobie wiadomości o królach z dynastii Jagiellonów.
Klasa 8
1. Ćw. 4,5 str. 23 (ćwiczenia)
2. Przypomnij sobie zasady pisowni u-ó, ż-rz, h-ch
Liceum
"Jeden dzień w starożytnej Grecji/ Rzymie - wypracowanie

24 WRZ 2016

Klasa 0
1. Podreczniki, str. 12 i 13
2. Proszę o kupienie książki do religii
Klasa 1
1. Czytanka (czerwona), str. 7
2. Ćwiczenia (biała) str. 6,7
Klasa 4
Nauczyć się czytać tekstu "Wrzesień 1939" (nowe książki)
                                           "Ten okrutny wrzesień" (stare książki)
Klasa 5
1.Nauczyć się na pamięć tabeli ze strony 8 (odmiana rzeczownika przez przypadki)
2. Ćwiczenia ćw. 8, str. 11
                     ćw. 11, str. 14
3. Nauczyć się czytać czytankę ze str. 18 i 19
Klasa 6
1. Ćwiczenia: ćw. 5 , str. 11
Proszę zaopatrzyć się w osobne zeszyty z religii na kolejne zajęcia (prośba siostry Elżbiety).
Klasa 7
J.polski:
1. Dokończyć zdania z lekcji
2. Uzupełnić Ćw. niebieskie, str. 6/2, str. 7/4
Historia:
Powtórzyć wiadomości o królach z dynastii Jagiellonów- Jadwiga, Jagiełło, Zygmunt Stary, Zygmunt August

17 WRZ 2016

klasa 1
Czytanka , str. 5
Ćwiczenia (białe)
klasa 4
Nauczyć się czytać tekstu "Po wakacjach" -stare książki
"Pierwszy dzień szkoły" - nowe książki
klasa 5
Ćwiczenia Str. 8, ćw. 3
                  Str. 8 zapoznać się z odmianą rzeczownika przez przypadki
                  Str. 9 zapoznać się z przykładową odmianą rzeczowników
Przeczytać jeszcze raz wiadomości z kartek o II wojnie światowej
klasa 6
Ćwiczenia - krzyżówka str. 7
Czytanka "Niezapomniana lekcja", str. 7
klasa 7
Język polski:
Napisz w zeszycie opis podręcznika "Bliżej Polski" instrukcje znajdująca się w ćwiczeniach, str. 72
Geografia
Napisz z jakich krain geograficznych pochodzi twoja rodzina z Polski oraz naucz się pokazywać te miejsca na mapie