z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

12 GRU 2015

Zerówka

Ćwiczyć kolędę na Jasełka
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia str. 44-47
2. Czytanka, str. 27
3. Ćwicz pisanie literek Ff, Ww
Klasa 2
Ćwiczyć role na Jasełka
Klasa 3
Ćwiczyć role na Jasełka
Klasa4
Ćwiczyć role na Jasełka
Klasa 5
1. Czytanka , str. 68 i 69. Odpowiedz na pytania do tekstu w zeszycie, str 70
2. Ćwiczenie 8, str. 72 (Cwiczenia)
3. Ćwiczyć role na Jasełka
Klasa 6
1. Przygotować informacje o tradycjach Bożego Narodzenia.
2. Ćwiczenie 1, str. 18 (geografia)
3. Ćwiczenie 4, str. 29 (czytanka)
4. Ćwiczyć role na Jasełka
Klasa 7
J. polski:
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 31
2. Pisz o królu Janie Sobieskim wg. planu z podręcznika, str. 35/8
 
Historia:
1. Napisz dlaczego Polska była nazywana "przedmurzem chrześcijaństwa"
Ćwiczyć role na Jasełka.
Klasa 8
Ćwiczenia, str. 87-88
Ćwiczyć role na Jasełka.

5 GRU 2015

Zerówka

1. Podręcznik str. 90 i 91

2.Ćwiczyć kolędę na Jasełka.

3. W sobotę wyjazd na Mikołaja, obecność rodzica obowiązkowa

Klasa 1

1. Dokończ ćwiczenia str.40-43

2. Czytanka str. 26

3. Ćwicz pisanie literek Pp, Rr

4. Za tydzień wyjazd na Mikołaja (obecność rodzica obowiązkowa)

Klasa 2

Ćwiczenie 12, str. 93 i 94

Klasa 3

Nauczyć się na pamięć wiersza pt. "6 grudnia Mikołajki", str. 74

Klasa 4

1. Nauczyć się czytać tekstu "Nasz koczany Święty"

2. Napisać 5 zdań z wyrazami z końcówką "-uje".

Klasa 5

Ćwiczenie 10,11 str. 53

Ćwiczenie 31, str. 66

Ćwiczenie 5 str. 70

Przygotować się do testu z historii na sobote, 12go grudnia (Święto Niepodległości + Słowiańskie Grody)

Klasa 6

1. Ćwiczenie 4, str. 29

2. Opowiadanie "Nie rozumieją, że ja chcę..." str. 30

Klasa 7

Jęz. polski

1. Czytać tekst z podręcznika. str. 26

2. Zapisać zdania o Piaście I zrobić ćwiczenie 2, str.27 z podręcznika

Historia

1. Uzupełnic ksero z lekcji, ćwiczenie 4 i 6.

28 LIS 2015

Zerówka

1. Podręcznik str.82 I 83

2. Uczymy się kolędy "Aniołek maleńki" na Jasełka

Klasa 1

1. Dokończ ćwiczenia str.36-39

2. Cztytanka str.25.

Klasa 2

Cwiczenie 1, str. 80

Klasa 4

Napisać 10 zdań na temat "Jak spędziłeś Święto Dziękczynienia"

Klasa 5

Ćwiczenie 23, str. 62 I ćwiczenie 24, str. 63

ćwiczenie 4 kartka na mapie

Klasa 6

1. Nauczyć się czytać i pisać "Tak bardzo pragnąłem...", str. 24

2. Ćwiczenie 5, str.11 i ćwiczenie 7, str. 13

Klasa 7

Jęz. polski:

podręcznik str. 132, ćwicz. 6 i str. 22, ćwicz. 2,3,4 i str. 23, cwicz. 5 dokończyć

Geografia

podręcznik str.25, ćwicz.1

Klasa 8

1. Wybierz piosenkę i przetłumacz jej tekst na język polski

2. Adam, Tomek, Michał - ćwiczenia, str. 99,100,101

14 LIS 2015

Zerowka

Podrecznik str. 74 I 75
Nauczyc sie refrenu piosenki "Aniolek"
Klasa 1
1. Dokoncz cwiczenia  str. 32-35
2. Czytanka str 23
3. Cwicz pisanie literek Jj,Cc
4. Uroczystosc slubowania k. 1 - 22 listopada
Klasa 2
Cwiczenie1, str. 80
Klasa4
1. Nauczyc sie czytac tekstu " O Bramce Kluszczanej"
2. Napisac 5 zdan z wyrazami z "ó" z koncowka "ów"
Klasa 6
1. Przeczytac opowiadanie " Lekcja Jezyka Polskiego", str.24 (czytanka)
2 Przeczytac wiersz "Przepasc"
Klasa 7
J. polski:
1. Uzupelnij Cwicz, 1, str 5
2. Przeczytaj tekst , str. 129
Historia
Uzupelnij ksero z lekcji (cw. 1 I 8)
Klasa8
Cwiczenia, str.85-86

7 LIS 2015

Zerówka

Podręczniki, str. 18,19, 65, 66

Klasa 1 

1. Dokończ ćwiczenia, str. 28-31

2. Czytanka, str. 22

3. Powtarzamy materiał do Ślubowania

4. 22 listopad - Ślubowanie klasy 1

Klasa 2

nie ma zadania

Klasa 3

Nauczyć się czytać czytankę, str.48

Klasa 4

1. Nauczyć się czytaę tekst "Poznanskie koziołki".

2. Napisać 5 zdan z "ó".

Klasa 5

Opisz swoje ulubione zwierzątko.

Klasa 6

1.Przeczytć "Lekcja podwórkowego życia", str. 22

2. Przeczytać fragment "Złoty wiek".

Klasa 7

J. Polski

1. Ułożyć 5 zdań z przymiotnikami z lekcji.

2. Wykonać ćwiczenia, str. 13/2, 14/7, 15/8

Klasa 8

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości - geografia (rolnictwo).