z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 Formularz Rejestracyjny (21/22) - pobierz

9 Stycznia 2021


ZERÓWKA
Podręcznik strona 122.
Proszę aby dzieci przyniosły podręcznik #2

KLASA 1
1. Czytanka "Ulewa, str. 27
2. Ćwiczenia białe, str. 26,27

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 148-149 (podpis)
2. Odmień i zapisz w zeszycie 5 czasowników przez osobę "ja".
3.Przynieś część 2 książki do szkoły.

KLASA 3
Nauczyć się na tes tpoprawnej pisowni zdań z lekcji
1. Żółw chodzi powoli
2.Tam leci jaskółka
3.Wróbel ładnie ćwierka
4.To mój ołówek
5. Janek lubi góry

KLASA 5
1. Ułóż zdania z wyrazami zapisanymi w zeszycie.
2. Przeczytaj tekst na str. 71-74

KLASA 6
1. Ułożyć zdania z wyrazami wąż, podróż, bohater, herbata, burza, zwierzę.
2. Nauczyć się czytać tekstu ze stron 93-94

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać tekst z podręcznika str. 72 "Na paryskim bruku". Następnie uzupełnij w zielonych ćwiczeniach str. 85.
2. Napisz krótką biografię A. Mickiewicza
3. Uzupełnij w zielonych ćwiczeniach str. 13/1, 14/4
Historia
Przeczytać lekcję  podręcznika str. 27-29

19 Grudzień 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 114 i 115

KLASA 1
1. Czytanka "Wigilia" , str. 29
2. Ćwiczenia białe str. 28 i 29

KLASA 3
Na zadanie śpiewanie kolęd, a szczególnie "Cicha noc".

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać wiersz z podręcznika, str. 185 z opisem Wigilii.
2. Opisać Wigilię w twoim domu według wskazówek ze str. 186/9
3. Zabawić się w tłumacza z tekstem w zielonych ćwiczeniach , str.100
Geografia
1. Przeczytać tekst o Nizinie Śląskiej i Wielkopolskiej z podr., str. 38 i 39

 

12 Grudnia 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 106 i 107

KLASA 1
1. Czytanka "Rysunek Gabrysi", str. 25
2. Ćwiczenia białe, str. 24 i 25

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 96-97 (podpis rodzica)
2. Zrób ćwiczenie 12, str. 119
3. Dokończ adresować kopertę w zeszycie.

KLASA 3
1. Naucz się śpiewać z pamięci 1 zwrotkę  kolędy pt. "Cicha noc".  Dla chętnych nauka 2 zwrotki tej kolędy. 

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 94-95 i przeczytać tekst na str. 96-97
2. Ćw.1/95
3. Ćw. 5/92

KLASA 6
J. polski
ĆW. 5. STR. 75
ĆW. 6,7 STR. 76

KLASA 8
J. polski
1. Napisz charakterystykę J. Piłsudskiego według planu z lekcji i wykorzystaniem słownictwa z podr. str. 89/5
2. Uzupełnij w zielonych ćwiczeniach str. 12/ zad. c i d  

5 Grudzień 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 98 i 99
KLASA 1
1. Czytanka "Spacer"- przeczytać 5 razy
2. ćwiczenia białe, str. 22,23
3. Powtarzać literki.

KLASA 2
Z okazji święta Mikołaja nie ma zadania.

KLASA 3
1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę pt. "Słona perła" , str. 112 i 113

KLASA 4
1.Nauczyć się czytać tekst "Nasz kochany święty"
2. Przygotowywać się do konkursu ortograficznego.

KLASA 5
1. Nauczyć się czytać tekst na str. 86-87 i 89-90
2. Dokończyć ćw. 2, str. 55
3. Przygotować się do dyktanda na str. 42

KLASA 6
Geografia
Ćwiczenia ksero (termin do 19 grudnia)
J. Polski
1. Nauczyć się czytać (na ocenę) czytankę "Mała bohaterka", str. 77
2. Wypisz w zeszycie swoje najlepsze i najgorsze cechy.

KLASA 8
J.Polski
1. Przeczytać ze zrozumieniem tekst z podr., str.86
2. Napisać 10 zdań na temat "Mój dzień ( wskazówki są w podr. str. 89/6)
3. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 10/4i5
Historia
Przygotować się do testu z lekcji 1 i 2 (podr., str. 8-26)

21 Listopad 2020


KLASA 1
1. Czytanka "Babcia Cela", str. 21 (4 lub więcej razy)
2. Ćwiczenia białe str. 20,21
3. Za tydzień nie ma szkoły.

KLASA 2
1. Naucz się czytać na ocenę tekst str. 103-104
2. Wymyśl i zapisz w zeszycie 10 przymiotników.

KLASA 5
1. Dokończyć ćw. 2/66
2. Przeczytać tekst na str. 49-50
3. Ćw. 3/45, ćw. 4/46, ćw. 6/47, ćw. 9/48

KLASA 6
1. Przygotować się do testu z historii. Tytuły legend polskich:
Mieszko I i Chrzest Polski, 
Bolesław Chrobry -pierwszy król Polski
Zjazd Gnieźnieński
Wszystkie wiadomości zawarte są w notatkach w zeszycie i ksero. 

KLASA 8
J. Polski
1. Napisać streszczenie (summary) tekstu z podręcznika , str. 34
2. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 10  zad. 3 oraz str. 82 zad 2.