z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

7 Mar 2020


ZERÓWKA

1. Podręczniki , str. 42 i 43

2. Uczymy się dni tygodnia, miesiące i pory roku

3. Uczymy się piosenki "Kocham Cię Ti amo je teime".


KLASA 1

1. Czytanka -przeczytać 3 lub więcej razy 

2. Ćwiczenia białe str. 38 -39

3. Dni tygodnia na pamięć.


KLASA 2

1. Przeczytaj 4 razy tekst str. 103-104 (podpis)

2. Zrób ćw. 1 str. 106


KLASA 3

1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 115, 116, 117 i 118.

2. Religia str. 54 i 55

3. Powtarzać formułkę spowiedzi.


KLASA 4

Nauczyć się czytać tekst "I kto by pomyślał".


KLASA 5

1. Napisać streszczenie opowiadania " Złotodajna moc".

2. Nauczyć się opowiadać legendę "O trębaczu z Wieży Mariackiej" str. 129

3. Pytania 1,2 str.130


KLASA 7

1. Przeczytać czytankę "Lekcja Anielki", str.39

2. Napisać krótki życiorys Bolesława Prusa.


KLASA 8

J. polski

Uzupełnić ćw. (zielone), str. 35/6, 36/7

Historia

Przeczytaj lekcję z podręcznika str.69-78 i uzupełnij kser str. 79/1,2


29 Lut 2020


ZERÓWKA

1. Podręcznik str. 34 i 35

2. Uczymy się dni tygodnia, miesięcy i pory roku

3. Zaczynamy uczyć się piosenki "Kocham cię mamo" (ti amo je taime)- można znaleźć na YOUTUBE, słowa są dołączone.

 

KLASA 1

1. Ćwiczenia białe, str. 36 i 37

2. Czytanka, str. 37 - 3 razy lub więcej

3. Dni tygodnia - na pamięć

4. Powtarzamy miesiące roku

 

KLASA 2

1. Przeczytaj 3 razy tekst ze strony 72-73 (podpis)

2. Ułóż i zapisz w zeszycie zdania z wyrazami: a, ale, oraz

 

KLASA 3

1. Powtórzyć wiadomości o F. Chopinie (z zeszytu i z książki, str. 78.

2. Religia, str. 52 i 53

 

KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Niedbały robi dwa razy"

2. Zrobić drzewo geneologiczne.

 

KLASA 5 

1. Przeczytać opowiadanie "Złotodajna noc" str. 122-124

2. Odpowiedz pisemnie na pyt. 1-8/124

3. Ćw. 1,2/63 - zeszyt ćwiczeń

 

KLASA 7

J. polski

1.Ćw. 8, str. 83

2. Napisać charakterystykę swojej osoby

 

KLASA 8

J.polski

1. Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami na temat: Dlaczego nasza rodzina mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zapisz to w postaci opowiadania lub dialogu

2. Uzupełnij ćwiczenia (zielone) str. 31 z 6 i 7

Geografia

Uzupełnij ksero z lekcji str. 59/1 i 2


 

24 Lut 2020


ZERÓWKA

Strona 26 i 27

Ćwiczymy nazwy miesięcy


 KLASA 1

1. Czytanka, str. 35 -przeczytać 3 razy lub więcej

2. Ćwiczenia białe, str. 34 i 35.

3. Powtarzamy miesiące roku.


KLASA 2 

1. Przeczytaj tekst str. 21-22

2. Zrób stronę 31 w książce


KLASA 3

1. Nauczyć się pięknie czytać wiersz pt. "Muzyka Chopina", str.81.

2. Powtórzyć wiadomości o Chopinie, str. 78

3. Religia, str. 48 i 50. Powtarzać 5 przykazań kościelnych


KLASA 4

Nauczyć się czytać tekst "Przyjaciel Wojtek".


KLASA 5

1. Poprawić błędy ortograficzne z ostatniego testu (w zeszycie)

2. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 116-117

3. Zrób plan opowiadania.

4. Odpowiedz ustnie na pyt. 1-7, str. 118


KLASA 7

J. polski

1. Napisz recenzję z ostatnio przeczytanej (ulubione0 książki wykorzystując słownictwo ze strony 76-77.

2. Ćw. 7, str.77


KLASA 8

J. polski

1. Napisz w jaki sposób w twoim domu pielęgnowana jest polskość ( język, tradycja, religia).

2. Uzupełnij w ćwiczeniach (zielonych), str. 28/8

Geografia

Uzupełnij ksero z lekcji str. 56/1


15 LUT 2020


ZERÓWKA
1. Podręcznik #2 str.18 i 19
2. Uczymy się dni tygodnia
3. Proszę o nie przynoszenie zabawek do szkoły.

KLASA 1
1. Czytanka str.33 - przeczytać 3 razy lub więcej.
2. Ćwiczenia białe str. 32,33
3. Powtarzamy miesiące roku.

KLASA 2
1. Przeczytaj tekst trzy razy. Str. 54-55. (podpis rodzica)
2. Zrób ćwiczenie na str. b1
3. Ćwicz do konkursu ortograficznego

KLASA 3
1. Poćwiczyć pisownie zdań (kartka w zeszycie) jako przygotowanie do konkursu ortograficznego.
2. Religia str.48

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać tekstu "Walentynki"
2. Ćwiczymy do konkursu ortograficznego.

KLASA 5
1. Napisać krótką notatkę o Kazimierzu Pułaskim (dowolne zródło)
2. Przeczytać tekst na str. 104-105 i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 a,b,c,e,f
3. Przygotuj się na konkurs ortograficzny

KLASA 8
J. polski
Przeczytaj informację z podr. str. 109-111
Historia
Uzupełnij ksero z lekcji str. 56/3 i 4

8 Luty 2020


Zerówka
Podręcznik, str.11
Proszę o przyniesienie książki numer 2.
Ćwiczymy dni tygodnia i pory roku

KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str. 30, 31
2. Czytanka , str. 31
3. Miesiące roku na pamięć

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 44-46 (podpis)
2. Zrób kopie
3. Ucz się do konkursu ortograficznego (kopia)

KLASA 3
1. Przeczytaj kilka razy wszystkie zdania. Naucz się je pisać poprawnie pod względem ortograficznym ( z kartki z zeszytu) Jest to przygotowanie do konkursu z ortografii
2. Religia str. 46 i 47 w książce

KLASA 7
J. polski
1.Wyjaśnij sens przysłowia "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie".
Przygotuj się do konkursu ortograficznego. Utrwal słówka z ksero.

KLASA 8
J. polski
1. Napisz 10 zdań nt." Jakie zasady dobrego wychowania obowiązują w twoim domu".
2. Uzupełnij brakujące ci ćwiczenia (zielone), str. 13-17
Historia
Przygotuj się do testu z 4 lekcji, podręcznik str. 8-46