z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


30 Mar 2019


PRZEDSZKOLE
1. Litera J j- wyrazy
2. "W Leśniczówce" wiersz na konkurs klasowy.
3. Piosenka "Ręce".

ZERÓWKA
Str. 74 i 75

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst :"Dżem wiśniowy" str.51. Przeczytać tekst 5 lub więcej razy.
2. Ćwiczenia białe str. 48 i 49
3. Za tydzień etap klasowy Konkursu Recytatorskiego.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 139-140 (podpis)
2. Poćwicz pisownie cyfr.
3. Ćwicz wiersz na Konkurs Recytatorski

KLASA 3
1. Poćwiczyć recytacje wybranego wierszyka na Konkurs Recytatorski.
2. Przygotować się do dyktanda o wiośnie ( na podstawie tekstu z zeszytu).

KLASA 4
Ćwiczyć recytację wiersza na Konkurs.

KLASA 6
J. polski
1. Przykleić pod notatką zdjęcie Jana Pawła II.
2. Ćwiczyć czytanki do Konkursu (s. 15, 54-56)
Historia
1. Powtórzyć wiadomości od lekcji o Kazimierzu Wielkim.
Religia
Dokończyć ćwiczenia (ksero)

KLASA 7
J.polski
1. Czytać tekst z podręcznika str. 14
2. Napisać ćw. 8, str. 16
3. Uzupełnić w ćwicz. niebieskich str. 31, ćw. 2
3. Przygotować piękne czytanie na Konkurs.

KLASA 8 / Licealna
Ćw. III/174 (TABELKA)
Ćw. 1,2 /179 (mówimy i piszemy)

23 Mar 2019


ZERÓWKA

Podręcznik str. 66 i 67


KLASA 1

1. Naucz się czytać czytankę "Wycieczka" str. 49

2. Ćwiczenia białe, str. 46, 47

3. Rozpoczynamy przygotowania do konkursu recytatorskiego. Teksty wierszy w zeszycie - wybierz jeden utwór i naucz się na pamięć.

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13kwiecień


KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst , str. 131-132 (podpis)

2. Zrób ćw. 4, str. 135

3. Wybierz jeden wiersz i naucz się na pamięć na konkurs recytatorski

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 3

1. nauczyć się pięknie recytować jednego z wybranych wierszyków  na konkurs recytatorski

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 4

1. Uczymy się wybranego wiersza na konkurs recytatorski 

Etap klasowy- 6 kwiecień

Etap szkolny - 13 kwiecień


KLASA 5

1. Naucz się opowiadać tekst str. 161-162 i 164-165

2. ĆW. 3/55 (ćwiczenia)

3.Wybrać 5 wyrazów związanych z teatrem ze str. 154 i ułożyć z nimi zdania


KLASA 6

J.polski

1.Przeczytać czytankę str. 105-106

2.Ćw. 1,2 str. 125-126

3.Ćwiczyć czytanie na konkurs, str.15 i 54-55 

Religia

Przygotować się do testu:

Droga Krzyżowa, 10 przykazań, Warunki dobrej spowiedzi, wiadomości o Wielkim Poście


KLASA 7

J. polski

Napisz krótką notatkę biograficzną o Adamie Mickiewiczu

Historia

Uzupełnij ksero z lekcji (ćw.2)

Proszę przynieść listy- odpowiedzi do dzieci z Polski


16 MAR 2019


PRZEDSZKOLE

1. Litera I - wyrazy

2. Bajka "Trzy świnki"

3. Dzień i noc


KLASA 1

1. Czytanka str. 47-5lub więcej razy

2.Ćwiczenia białe str. 44, 45

3. Powtarzamy poznane literki.


KLASA 2

1. Przeczytaj 2 razy tekst str. 120-121 (podpis)

2. Wymyśl i zapisz w zeszycie trzy rymy

3. Zrób ćw. 8, str. 126


KLASA 3

1. Ułóż z podanych liter wyrazy zaczynające się na "h" i naucz się ich pisowni.

2. Rozwiąż rebus (karta pracy z zeszytu)

3. Policz i napisz , ile w twoim domu jest okien i ile drzwi. liczby zapisuj słowami a nie cyframi.


KLASA 4

1. Naucz się czytać tekst " Dobry nos Pana Jana"

2. Ułożyć 10 zdań z wyrazami (książka do ćwiczeń str. 137)


KLASA 5

1.Ułożyć zdania z następującymi wyrazami: meloman, dyrygent, kompozytor, filharmonia, batuta, muzyka.

2.Ćw. 2,3,str 52 - ćwiczenia


KLASA 6

J. polski

Ćw.2, str.122-123

Nauczyć się czytać czytanek na konkurs czytelniczy, str.15 i 54-55 do 6 kwietnia

Geografia

Wykonać projekt o wybranym mieście polskim.


KLASA 7

J. polski

1. Przeczytać tekst z podręcznika , str.32 oraz informacje ze str. 36 i 37

2. Napisać 4 krótkie paragrafy o Janie Sobieskim wg. notatek z lekcji.

Geografia

Uzupełnij ksero z lekcji str. 54/2


LICEUM

1. Porozmawiaj  z rodzicami na temat komunizmu.

2. Przygotuj się do Konkursu czytelniczego

- "Dobra Pani" str. 138-141

- "Za chlebem" str. 163-165

- "Wierna rzeka" str. 223-226


 

9 MAR 2019


PRZEDSZKOLE

1. Litera H - wyrazy

2. Wierszyk na konkurs "Leśniczówka"

3. Zwierzęta leśne, domowe i w gospodarstwie


 ZERÓWKA

Podręcznik str. 50 i 51


 KLASA 1

1. Ćwiczenia białe, str. 42 i 43

2. Czytanka "Nocny motyl" str. 45. Czytamy 5 razy

3. Powtarzamy literki zmiękczające si, ś, ć, ci, ni, ń, zi, z,'


 KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 112-113 (podpis)

2. Odmień rzez osoby czasownik pisać, mówić, jechać i zapisz odmianę w zeszycie

3. Religia dokończ str. 59


 KLASA 3

Powtórzyć wiadomości o Chopinie jako przygotowanie do testu


 KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "I kto by pomyślał".

2. Zrobić ćw. ze str. 57 i 59 (ćwiczenia)


 KLASA 5

1. Przeczytać tekst na str. 54-55 i 57

2. Ćw. 5/50 i 1/51 - zeszyt ćwiczeń


 KLASA 6

Geografia

1. Zapamiętaj i naucz się pokazywać na mapie największe miasta Polski.

2. Przygotuj plakat o wybranym mieście.


 KLASA 7

Historia

Uzupełnić ksero z lekcji


 KLASA 8/LICEALNA

Ćw. 3/159 ćw. 8/161 - zeszyt ćwiczeń

Pytanie maturalne 2/161 (pół strony minimum)


 LICEUM

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości: zdanie, równoważnik zdania, wykrzyknienie, zawiadomienie (str. 28-29)


2 MAR 2019


PRZEDSZKOLE

1. Piosenka "Bal w przeszkolu"

2. Litera G - wyrazy


ZERÓWKA

Podręcznik str. 42 i 43


KLASA 1

1. Ćwiczenia białe str. 40, 41

2. Czytanka "ZOO, str. 43

(Czytamy czytankę 5 lub więcej razy)


KLASA 2

1. Przeczytaj tekst str. 103 i 104 dwa razy

2. Napisz w zeszycie zdania z wyrazami łodyga, liście, korzeń, płatki

3. Religia dokończ str. 56


KLASA 3

1. Ćw. 19 i 20 str. 82, ćw. 21 i 22 str 83

2. Nauczyć się pięknie czytać wiersz pt. "W Żelazowej Woli", str. 76

3. Religia - Nauczyć się 5 warunków dobrej spowiedzi


KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Niedbały robi dwa razy".

2. Zrobić drzewo genealogiczne swojej rodziny


KLASA 5

1. Przeczytać tekst na str. 139 -czytanka

2. Ćw. 1/47, 2,3/48, 4/49-ćwiczenia


KLASA 6

1. Wybrać 5 wyrazów ze str. 111. Wpisać je do słowniczka i ułożyć z nimi zdania w ćw.2, str.112

2. Przeczytać o kolorach, podręcznik str. 82-83


KLASA 7

1. J. polski

Dokończyć tłumaczenie w ćw. (niebieskie), str.88

2.Geografia

Przygotować prezentację prognozy pogody wg instrukcji z podręcznika, str. 46

3.Przygotować się do testu z tematów w podręczniku str. 19-24 oraz str. 34-37


KLASA 8/LICEALNA

Ćw. 2/142, 3/143, 4/144