z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

8 Luty 2020


Zerówka
Podręcznik, str.11
Proszę o przyniesienie książki numer 2.
Ćwiczymy dni tygodnia i pory roku

KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str. 30, 31
2. Czytanka , str. 31
3. Miesiące roku na pamięć

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 44-46 (podpis)
2. Zrób kopie
3. Ucz się do konkursu ortograficznego (kopia)

KLASA 3
1. Przeczytaj kilka razy wszystkie zdania. Naucz się je pisać poprawnie pod względem ortograficznym ( z kartki z zeszytu) Jest to przygotowanie do konkursu z ortografii
2. Religia str. 46 i 47 w książce

KLASA 7
J. polski
1.Wyjaśnij sens przysłowia "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie".
Przygotuj się do konkursu ortograficznego. Utrwal słówka z ksero.

KLASA 8
J. polski
1. Napisz 10 zdań nt." Jakie zasady dobrego wychowania obowiązują w twoim domu".
2. Uzupełnij brakujące ci ćwiczenia (zielone), str. 13-17
Historia
Przygotuj się do testu z 4 lekcji, podręcznik str. 8-46

 

1 Lut 2020


Zerówka
Podręcznik, str. 122. Proszę przynieść książkę nr 2.

KLASA 1
1. Czytanka str.29
2. Ćwiczenia białe, str. 28 i 29
3. Naucz się miesiące roku.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 44-46 (podpis)
2. Zrób kopie.
3. Ucz się do konkursu ortograficznego (kopia)

KLASA 3
1. Nauczyć się pisowni wszystkich wyrazów z "ó" z kartki pt. "Żółwie ortograficzne" (kartka z zeszytu)
2. Wybrać 5 wyrazów dowolnych z tej kartki "ó" i ułożyć z nimi zdania w zeszycie .
3. Religia- powtórzyć 10 przykazań bożych i ciągle ćwiczyć tekst spowiedzi. 

KLASA 5
Przeczytać tekst str. 142-143. Pyt. 1/144
Ćw. 7/43 i 1/45 - zeszyt ćwiczeń

KLASA 7
J. polski
Wykorzystując zasady ze str. 84 (niebieskie ćwiczenia) oraz zebrane słownictwo ze stron 85-86 napisz sprawozdanie również w ćwiczeniu str. 87 z wybranej uroczystości szkolnej :Jasełek, Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Kościuszki.

KLASA 8
J. polski
1. Czytanie i recytacja fragmentu Inwokacji, podręczni, str. 100
2. Uzupełnić ćwiczenia zielone, str. 87
3. Uzupełnić ksero z lekcji.

25 Sty 2020


ZERÓWKA

Podręcznik str. 114 i 115

Proszę przynieść podręcznik #2 w sobotę 8go lutego.


KLASA 1

1. Czytanka str.27

2. Ćwiczenia białe str. 26 i 27


KLASA 2

1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 32-33

2. Zrób ćw. 1 str. 36


KLASA  3

Nauczyć się czytać wiersz "Księżyc w Warszawie".


KLASA 5

1. Poprawić ostatnie dyktando. Wyrazy, w których popełniliśmy błąd wypisać w zeszycie i ułożyć z nimi zdania.

2. Zdobyć informacje o Tadeuszu Kościuszce.

3. Ćwicz. 5,6/43 - zeszyt ćwiczeń


KLASA 7

Geografia

Wykonać plakat z wybranym surowcem wydobywanym w Polsce. Przygotować krótką prezentację swojego surowca.


KLASA 8 

J. polski

1. Nauczyć się pięknie czytać Inwokację str 100 i nauczyć się jednej części (14 wersów lub 9 wersów) na pamięć.

2. Uzupełnić ćw. (zielone),str. 15/5 i str. 16/7,8

Historia

Uzupełnić ksero z lekcji str. 46/6 


18 STY 2020


KLASA 1
1. Czytanka str. 25
2. Ćwiczenia białe str.24 i 25

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst , str. 5-6(podpis)
2. Wybierz 3 wyrazy z ćw. 1, str. 7 i ułóż z nimi zdania w zeszycie.

KLASA 3
1. Nauczyć się na pamięć wierszyków "Babcia" i "Dziadek" (wierszyki są wklejone w zeszycie)
2. Religia nauczyć się formułki spowiedzi po polsku. formułka

KLASA 5
1. Napisać życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
2. Napisać opowiadanie tekstu "Zimowe ferie Oli na podst. wcześniej ułożonego planu.

KLASA 7
J. polski
Niebieskie ćwiczenia: ćw. 5, 6 str.32-33
Geografia
Poczytać o surowcach mineralnych występujących w Polsce.

KLASA 8
J. polski
Ułożyc 6 zdań z czasownikami "tęsknić" i "wspominać" związanymi z tekstem (czytanka, str, 72)
Geografia
Ćw. 3/45 i 46
ćw. 4 tabelka (Wrocław i Białystok)

14 GRU 2019


KLASA 1
Ćwiczymy rolę na Jasełka
KLASA 2
Ćwiczymy role na Jasełka
KLASA 3
Proszę uczyć się na roli na Jasełka.
KLASA 4
 Proszę uczyć się na roli na Jasełka.
KLASA 5
Przeczytać tekst na str. 90-91 i ułożyć plan czytanki.
KLASA 7
Ćw. 10 str. 28
KLASA 8
J. Polski
Uzupełnić ćw. (zielone) str. 23 zad.6, str. 24 zad.8
Historia
Uzupełnić ksero z lekcji