z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


23 Lut 2019


PRZEDSZKOLE

1. Narysuj 3 rzeczy które nam dają ciepło.

2. Piosenka "Krasnoludki".


ZERÓWKA

Podręcznik str. 34 i 35


KLASA 1

1. ćwiczenia białe, str. 38, 39

2. Naucz się czytać czytankę "Piknik" str. 41 (przeczytaj zadaną czytankę 5 lub więcej razy)


KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst str. 72-73

2. Zrób ćw. 3 na str. 76 oraz ćw. 5 na str. 77

3. Religia, str. 52


KLASA 3

1. Naucz się czytać czytankę "Pierwszy koncert" (z kartki w zeszycie)

2. Religia- naucz się 5 przykazań kościelnych, str. 48 z książki.


KLASA 4

Naucz się czytać tekstu "Przyjaciel Wojtek".


KLASA 5

1. Ćw. 1, 2 lub 3/131czytanka(pisemnie)

2. Ułożyć zdania z wrażeniami związanymi z uczuciami w punkcie 7/43(czytanka)


KLASA 6

J. polski

Napisać krótką charakterystykę kolegi lub koleżanki.


KLASA 7

J. polski

1. Naucz się pięknie czytać wiersz z podręcznika str. 114

2. Naucz się trzeciej zwrotki wiersza na pamięć.

Historia

1. Uzupełnij ksero z lekcji , ćw. 3

2. Przygotuj się do testu o wojnach Polski w XVII wieku. Podręcznik str. 39-46


KLASA 8/licealna   

G-4, G-5 , str. 136

G-6 str. 137


16 LUT 2019


PRZEDSZKOLE

Literka G- wyrazy


ZERÓWKA

Podręcznik #2, str. 26 i 27. Proszę aby dzieci przynosiły kredki.


KLASA 1

1. Ćwiczenia białe, str. 50 - wypisz wszystkie wyrazy z czytanki "Noc", które mają si,ci, zi, ni.

2. Czytanka czerwona, str. 39 - przeczytaj tekst 5 razy.


KLASA 2

1. Przeczytaj 2 razy tekst, str. 62-63 (podpis)

2. Zrób ćw. 7, str. 68-69

3. Religia: dokończ str. 50.


KLASA 3

1. Poćwicz pisownię zdań z zeszytu, jako przygotowanie do szkolnego konkursu ortograficznego

2. Religia: Naucz się "Siedem grzechów głównych"


KLASA 5

1. Przeczytać opowiadanie

2. Przygotować się ustnie do pytań na str. 131 (czytanka)

3. Ćw. 1/66, 3,4/67 - zeszyt ćwiczeń


KLASA 6

J. polski

1. Napisać list do kolegi (koleżanki) z Polski

2. Ćw. 5, str. 100


KLASA 7

J. polski

Scharakteryzuj Alka i oceń jego czyn (wykorzystaj słownictwo z podr. , str. 47/7


KLASA 8/MŁODSZA LICEALNA

ĆW. g-3, G-4 STR. 120, ćw. 3/126


9 LUT 2019


PRZEDSZKOLE
1. Zabawa "Stary niedzwiedz".
2. Piosenka "W leśniczówce".

ZERÓWKA
Podręcznik #2 strona 18 i 19

KLASA 1
1. Czytanka czerwona, str. 37
2. Ćwiczenia białe, str. 36-37
3. Proszę przeczytać zadaną czytankę 5 lub więcej razy

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst , str. 54-55 (podpis)
2. Zrób kopię otrzymaną w szkole.
3. Ćwicz do dyktanda szkolnego.

KLASA 3
1. Nauczyć się poprawnej pisowni wyrazów z "ó" z lekcji (kartka w zeszycie).
2. nauczyć się 7 Sakramentów świętych po polsku.

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać tekstu "Walentynki".
2. Przygotować się do konkursu ortograficznego.

KLASA 5
1. Przeczytać tekst, str. 129
2. Odpowiedzieć pisemnie na pytanie 1/130 i ustnie 2,3,4/130  

KLASA 6
J. polski
1. Napiszę kilka zdań na temat "Czy łatwo jest być prawdziwym przyjacielem"?
2. Nauczyć się czytać tekstu pt. "Człowiek Zima", str. 76

KLASA 7
J. polski
1. Przeczytać tekst z podręcznika, str. 45 i przygotować odpowiedzi na pytania 1-6, str. 47
2. Uzupełnić ksero z lekcji, tabelka , str. 88
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji, str. 38

KLASA VIII/LICEALNA
1. Dokończ tabelkę (uzupełnij cytaty z pieśni "Czego chcesz od nas panie..."
2. ĆW. 2/114 ĆW. 3/118

2 LUT 2019


ZERÓWKA

1. Podręcznik, str. 114,115, 122

2. Proszę przynieść podręcznik #2


 KLASA 1

1. Czytanka czerwona , str. 35

2. Ćwiczenia białe, str. 34 i 35

3. Proszę więcej czytać po polsku


 KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst, str.44-45 (podpis)

2. Napisz w zeszycie 3 wyrazy z "ów" lub "ówka" i ułóż z nimi zdania

3. Ćwicz do dyktanda (16 luty)


 KLASA 3

1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę, str. 46 i 47.

2. Nauczyć się "Dziesięć przykazań bożych" po polsku


KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Pies".

2. Przygotować się do konkursu ortograficznego.


 KLASA  5

1.Napisać plan tekstu na str. 122

2. Znaleźć informacje o Tadeuszu Kościuszko.

3. Przygotować się do dyktanda z pisowni wyrazów z "ó" i 'u"


LICEUM

Książka, wykonaj ćwiczenia, str. 267-269


26 STY 2019


PRZEDSZKOLE
1. Litera F- wyrazy
2. Wierszyk "Biedronka"
3. Bajka "Smok"

KLASA 1
1. Czytanka czerwona , str 73
2. Cwiczenia białe, str. 32, 33
3. Powtarzamy wszystkie literki

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy tekst , str. 32-33
2. Zrób ćw. 1, str. 36

KLASA 3
1. Wykonaj ćw. 14, str. 22 i ćw. 15, 16, str.23 (książka)

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać baśń " Śpiąca Królewna"
2. Nauczyć się opowiadać tekst na str.122 (czytanka)
3. Dokończyć ćw.1, 2, str. 45

KLASA 6
1. Ćw. 1, str. 85
2. powtarzamy i utrwalamy wyrazy z "rz" i "ż"
3. Str. 82 i 86 oraz wyrazy do konkursu ortograficznego ( zeszyt)

KLASA 7
1. Przeczytać tekst z podręcznika str. 52
2. Ułożyć zdania z rozsypanki  wyrazowej z podr. str. 54/3
3. Uzupełnić w ćwiczeniach (niebieskie), str.38/7
4. Zaległe sprawozdanie z Jasełek
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji (ćw. 3)