z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


13 PAŹ 2018


PRZEDSZKOLE
1. Hymn i flaga Polski
2. Wiersz "Kto ty jesteś"


ZERÓWKA
1. Nadrobić wszystkie zadania domowe oraz ćwiczenia od str. 4-34
2. Piosenka"Jestem Polakiem"


KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str. 10,11
2. Czytanka str. 11
3. Naucz się drugą zwrotkę piosenki "Cztery pory roku"


KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę str. 47-48 ( podpis rodzica)
2. Zrób ćw. 3, str. 50, cw. 5, str.51


KLASA 3
Naucz się na pamięć 1 i 2 zwrotki hymnu polskiego.


KLASA 4
1.Ćw. 2, str. 119 i ćw. 3, str. 120 - książka do ćwiczeń
2. Nauczyć się czytać tekstu "O Królewnie Juracie"


KLASA 5
1. napisz plan opowiadania do tekstu na str. 142
2. nauczyć się opowiadać tekst na str. 46-47 (czytanka)


KLASA 6
J. polski
ćw. 11, str. 23, ćw. 3, str. 30


KLASA 7
J.polski
1. Ćwiczenia (niebieskie), str. 10/16, str. 11/17
2. Podręcznik str. 109/3- wypisać z wiersza przymiotniki i ułożyć z nimi 3 zdania.
Historia
1. Uzupełnić ksero z lekcji - opis Hołdu Pruskiego


Liceum (1)
ćw.6/35; G-4/38


 

 

6 PAŹ 2018


ZEROWKA
1. Podręcznik, str. 28 i 29
2. Piosenka "Jestem Polakiem"
3. Proszę by dzieci przynosiły kredki na każdą lekcję

KLASA 1
1. Ćwiczenia,str. 8-9
2. Czytanka, str. 8-9
3. Naucz się czytać na pamięć pierwszą zwrotkę piosenki "4 pory roku"

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 40-41
2. Zrób ćw. 5, str. 45,  wybierz 3 słowa i napisz z nimi 3 zdania w zeszycie.

KLASA 3
1. Naucz się pięknie czytać legendę o "Lechu, Czechu i Rusie".

KLASA 4
1. Naucz się czytać tekstu "O księżniczce Juracie".
2. Ułożyć zdania z wyrazami z ćwiczeń na str. 67 i 68 (książka do ćwiczeń)

KLASA 5
1. Przeczytać tekst na str. 142 - czytanka
2. Ćwczenie 2/13 - czytanka
3. Dokończyć ćw. słownikowe, str. 15 - czytanka

KLASA 6
1. ĆW. 4, STR. 20
2. ĆW. 5, STR. 21
3. Utrwalenie pisowni wyrazów z "u" oraz z "ó" niewymiennym potrzebnych do dyktanda za tydzień.
Geografia
Przeczytać notatkę z lekcji o współrzędnych geograficznych

KLASA 7
J. polski
1. Napisz krótko (1 paragraf) co najchętniej oglądasz w telewizji i dlaczego.
2. Odmień przez przypadki wyrażenie "trudne słowo"
3. Uzupełnij ćw. (niebieskie), str. 9/10
Geografia
Uzupełnij ksero z lekcji

KLASA 8/LICEUM
1. Ćw. G-4, str. 25 oraz 3, str. 31

29 WRZ 2018


PRZEDSZKOLE
1. Pory roku
2. Religia - Modlitwa "Aniele Boży"

ZERÓWKA
1. Podręcznik, str. 20 i 21
2. Ćwiczymy piosenkę "Jestem Polakiem"

KLASA 1
1. Czytanka czerwona, str. 6 i 7
2. Ćwiczenia białe, str. 6 i 7
3. Ucz się piosenki na Ślubowanie.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę , str. 30 i 31 (podpis rodzica)
2. Zrób ćw. 3 na str. 33, ćw. 6, str. 35

KLASA 3
Nauczyć się czytać wiersza o "Jesieni".

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać tekstu "Król Maciuś Pierwszy"
2. Napisać 10 zdań z wyrazami z "ó".

KLASA 5
Przeczytać tekst na str. 12-13 i odpowiedzieć ustnie na pyt. pod tekstem.

KLASA 6
J. polski
1. Podręcznik ćw. 6, str. 12 - polecenie opisać w zeszycie.
2. Przeczytać tekst, str. 15
Geografia
Ksero, ćw. 5 i 6
Historia
Nauczyć się na pamięć 3 zwrotek hymnu polskiego.

KLASA 7
J. polski
1. Napisać opis książki - podręcznik do kl. 7 wg instrukcji z ćwiczeń (niebieskie)
2. Dokończyć ćwiczenia z lekcji, str. 7/5,6
Historia
Uzupełnić ksero z lekcji (krzyżówka) i napisać krótką notatkę o Królowej Bonie.

8/LICEUM
1. Przygotuj krótką prezentację na temat swojego związku frazeologicznego (str.23)
2. Sprawdz email - przeczytaj 1 rozdział "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza ( lektura klasowa)

22 WRZ 2018


ZERÓWKA


1. Podręcznik str. 4 i 5 oraz 12 i 13
2. Uczymy się piosenki "Jestem Polakiem" (kopie dołączone)
3. Proszę zakupić podręczniki do religii.

KLASA 1

1. Ćwiczenia białe str. 4 i 5
2. Czytanka czerwona str.5
3. Powtórz dni tygodnia po polsku

KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy czytankę str. 20 i 21
2. napisz trzy razy zdania w zeszycie z wyrazami: koleżanka, szkoła, ksiażka

KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekstu "Wrzesień 1939" (Ten okrutny wrzesień)
2. Zrobić ćw. 4, str. 65 (książka do ćwiczeń)
3. Przynieść zeszyt do religii (wkleić obrazki)

KLASA 5

1. Napisać list do kolegi lub koleżanki, w którym podzielisz się wrażeniami z ostatnich wakacji
2. Przeczytać tekst na str. 9 i 10.
3. Dokończyć zdania na str. 8

KLASA 6

1. J. polski ćw. 2, str. 10, ćw. 8, str. 13

KLASA 7

J.polski
1. Ułożyć 3 zdania z idiomami z podręcznika str,10
2.Zrobić w ćwiczeniach (niebieskich), str 6/3
Geografia
1. Dokończyć kolorowanie mapy (ksero z lekcji)
2, Napisać  jakich krain geograficznych Polski pochodzi twoja rodzina

KLASA LICEUM (MŁODSZA)

Ćw. 1,2, str. 14

15 WRZ 2018


KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 11 i 12 (podpis rodzica).

KLASA 3
1. Cała strona 5 w 1szej części.

KLASA 4
1. Napisać 10 zdań na temat "Jak spędziłem wakacje"
2. Nauczyć się czytać tekstu "Po wakacjach"

KLASA 5
1. Dokończyć ćw.4/25 -ćwiczenia
2. Test na str. 6 i pytania do tekstu
3.Przynieść uzupełnione arkusze z danymi osobowymi uczniów

KLASA 6
1. Ćwiczenia, str. 6 ćw. 5, 6
2. Religia: ksero ćw. 1,2,3

KLASA 7
1. Uzupełnij ksero z lekcji
2. Proszę zapoznać się też z treścią listu, który podałam Waszym dzieciom oraz uzupełnić kwestionariusz.