z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

10 LIS 2017


PRZEDSZKOLE
1. Litera D -wyrazy, obrazki
2.Wierszyk - "Dwa Michały"

ZERÓWKA
Podręczniki, str. 56 i 57

KLASA 1
1. Czytanka, str. 17
2. Ćwiczenia, str. 16, 17
3. Wiersz na ślubowanie "Barwy ojczyste" na pamięć.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 71 (podpis)
2. Zrób ćw. 1, str.73

KLASA 3
Ćw. 17, str. 95, ćw. 18, str. 96, ćw. 19,20,21,22 str. 97

KLASA 4
1. Napisać 10 zdań z wyrazami z "ch" (wyrazy, str. 159)

KLASA 6
1. Przypomnieć wiadomości o rzeczowniku

KLASA 7
J. polski
1. Ułóż zdania z wyrażeniami z podręcznika, str. 22, ćw.1
Historia
1. Przeczytaj lekcję z podręcznika, str. 20-25
2. Uzupełnij ksero, ćw. 5 (mapa)

KLASA 8/Licealna
Przeczytaj z podręcznika strony 59, 60, 61 - napisz krótką notatkę do zeszytu na temat stylu romańskiego i gotyckiego (główne cechy i różnice)

 

3 LIS 2018


PRZEDSZKOLE
1. Litera C - wyrazy -obrazek
2. Wiersz "Cukierki"
3. Bajka "Czerwony Kapturek"
4. Kolor czerwony, cyfry 1-5

KLASA 3
1.Ćw. 2,3,4,5 str. 78, ćw. 6,7,8 str.79, ćw. 9 str.80, ćw. 10,11 str.81

KLASA 4
1 Naucz się czytać tekst "Wóz Drzymały"

KLASA 5
1. Dokończyć zdania - str. 25 (czytanka)
2. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 27-28 (czytanka)
3. Ćw. 8, str. 99 (czytanka)

KLASA 6
J. polski - ćw. 2, str. 43

KLASA 7
J. polski
1. Napisać streszczenie tekstu z podręcznika, str. 20
2. Naucz się czytać tekst
3. Przygotuj się do testu o częściach mowy
Geografia
1. Uzupełnij ksero z lekcji (tabelka)

KLASA LICEALNA (MŁODSZA)
Ćw. 1 a,b,c,d,e,f,g,h str. 55-56

27 PAŹ 2018


PRZEDSZKOLE
1. Literka B -obrazki
2. Wierszyk -Balonik
3. Bajka -Brzydkie kacztąko

ZERÓWKA
1. Podręcznik, str. 48 i 49
2. Uczymy się hymnu polskiego

KLASA 2
1. Przeczytaj czytankę str.62-63 dwa razy (podpis rodzica)
2. Uzupełnij kopię otrzymaną w szkole (rzeczowniki +czasowniki)

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać "Dla tych, którzy odeszli"
2.Napisać 10 zdań z "u".

KLASA 5
J. polski
1. Przygotować się do konkursu plastycznego "Moja niepodległa"
2. Nauczyć się tekst na str. 22-23 (czytanka)
3. ĆW. 6,7,8,STR. 34 (ĆWICZENIA)

KLASA 6
Religia
Powtórzyć materiał do testu
J.polski
ćw. 2,3,4,5 str. 36-37
Geografia
ćw. 1,2,3,4,5 ksero

KLASA 7
J.polski
1. napisać 6 zdań o J. Kochanowskim i jego życiu w Czarnolesie na podstawie tekstu "Lipy kwitną"
Historia
Uzupełnij ksero z lekcji (ćw. 4)

20 PAŹ 2018


PRZEDSZKOLE
1. Litera A
2. Piosenka "My jesteśmy krasnoludki
3. Legenda "Popiel"


ZERÓWKA
Podręczniki str. 38 i 39


KLASA 1
1. Czytanka str. 12, 13
2. Ćwiczenia białe str. 12 i 13
3. Naucz się trzecią zwrotkę piosenki "4 pory roku" na pamięć


KLASA 2
1. Przeczytaj 2 razy str. 56-57 (podpis rodzica)
2. Naucz się miesięcy na pamięć (na ocenę).


KLASA 6
J.polski
Napiszę w kilku zdaniach w jaki sposób mogę pomagać innym
Historia
Przygotować się do sprawdzianu o początkach państwa polskiego.


KLASA 7
J. polski
1. Przeczytać tekst z podr., str. 61
2. Uzupełnić ćw. (niebieskie), str. 13/1,2, str. 14/7
Geografia
1. Uzupełnić ksero z lekcji


KLASA LICEALNA
Ćw. 5/43


13 PAŹ 2018


PRZEDSZKOLE
1. Hymn i flaga Polski
2. Wiersz "Kto ty jesteś"


ZERÓWKA
1. Nadrobić wszystkie zadania domowe oraz ćwiczenia od str. 4-34
2. Piosenka"Jestem Polakiem"


KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str. 10,11
2. Czytanka str. 11
3. Naucz się drugą zwrotkę piosenki "Cztery pory roku"


KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę str. 47-48 ( podpis rodzica)
2. Zrób ćw. 3, str. 50, cw. 5, str.51


KLASA 3
Naucz się na pamięć 1 i 2 zwrotki hymnu polskiego.


KLASA 4
1.Ćw. 2, str. 119 i ćw. 3, str. 120 - książka do ćwiczeń
2. Nauczyć się czytać tekstu "O Królewnie Juracie"


KLASA 5
1. napisz plan opowiadania do tekstu na str. 142
2. nauczyć się opowiadać tekst na str. 46-47 (czytanka)


KLASA 6
J. polski
ćw. 11, str. 23, ćw. 3, str. 30


KLASA 7
J.polski
1. Ćwiczenia (niebieskie), str. 10/16, str. 11/17
2. Podręcznik str. 109/3- wypisać z wiersza przymiotniki i ułożyć z nimi 3 zdania.
Historia
1. Uzupełnić ksero z lekcji - opis Hołdu Pruskiego


Liceum (1)
ćw.6/35; G-4/38