z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


1 KWI 2017

Zerówka

Podręcznik, strona 82 i 83.

Klasa 1

1. Naucz się czytać opowiadanie "Wycieczka" str. 49

2. Uzupełnij ćwiczenia (białe), str.46 i 47

3. Za tydzień Konkurs Recytatorski - etap szkolny. "Powodzenia"

Klasa 2

1. Powtórz wiersz do Konkursu Recytatorskiego.

2. Przynieś kredki.

Klasa 3

1. Ułóż zdania z wyrazami z "rz" z lekcji. Zapamiętaj ich pisownię.

2. Powtórz wierszyk na Konkurs Recytatorski.

Klasa 4

Przygotować się do Konkursu Recytatorskiego.

Klasa 5

Ćwiczenia: 15, str.56

                   18, str. 61

                   22, str. 63

                   24, str. 64

Klasa 6

1.Narysować kościół w stylu romańskim lub gotyckim.

2.Opisz rysunek - charakterystyka, ćwiczenia: 1, str. 111

Klasa 7

J.polski

1. Ułóż 6 zdań na temat J. Kochanowskiego i jego domu w Czarnolesie.

2. Uzupełnij w ćwiczeniach, str. 13/1,2

Geografia

1. Uzupełnij ksero z lekcji -ćwicz.3 i 4

2. Przeczytaj tekst "Bociek Polak" z podręcznika, str. 67

25 MAR 2017

Klasa 1

1. Czytanka "Zrebak wujka Józia", str. 47

2. Ćwiczenia (białe), str. 44,45

3. Konkurs recytatorski - etap klasowy 1 kwietnia

Klasa 2

1. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski- etap klasowy 1kwietnia

Klasa 3

1. Naucz się pisowni wyrazów z "h" z lekcji (przygotowanie do testu)

2. Powtórz wierszyk do recytacji na szkolny konkurs. Pomyśl nad rekwizytami

Klasa 4

1. Napisać po 2 zdania z rzeczownikami w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim.

2. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski

Klasa 5

1. Ćwiczenia: ćw. 8 i 11, str.55

2. Wypisać najważniejsze wiadomości dotyczące władców od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

3. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie do czytanki, str.110, pytania 1-6

Klasa 6

1. Naucz się wiersza na pamięć

2. Wiadomości o Warszawie

Klasa 7

J. polski

1. Przeczytaj bajkę "Wilczki' z podręcznika, str.86

2. Wykonaj zadanie 2, str. 87 (ramka)

3. Naucz się na pamięć wybranego wiersza na konkurs recytatorski

Klasa 8

1. Lektura klasowa rozdział VI

2. Zaliczenia z geografii (ostatnia sobota kwietnia)

    prezentacja o dowolnym mieście w Polsce (omawianym na lekcji), dowolna forma plastyczna, ciekawostki, zdjęcia itp.

3. Historia i j. polski - test połączony - powtórzenie wiadomości od początku roku ( notatki, ksero, ćwiczenia robione na lekcji oraz w domu)

Liceum

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości:

- historia - dwudziestolecie międzywojenne

- co to była Bitwa Warszawska 1920/Cud nad Wisłą

- geografia - zwierzęta i rośliny Polski

18 Mar 2017

Klasa 1

1. Czytanka, str.45

2. Ćwiczenia (białe), str. 42,43

3. Konkurs recytatorski - I etap (klasowy) - 1 kwietnia

                                        II etap (szkolny) - 8 kwietnia

Klasa 2

1. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski

2. Naucz się czytać czytankę, str. 190

3. Zrób ćwiczenie 4B, str. 215 (Ćwiczenia)

Klasa 3

Wybierz z pakietu jeden wierszyk i naucz się go pięknie recytować.

Klasa 4

1. Naucz się czytać tekst "Mały Henio".

2. Określić rodzaj rzeczownika (kartki dane do domu)

3. Uczyć się wiersza do konkursu recytatorskiego.

Klasa 5

1. Czytanka, str. 104

2. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie, zadanie 1, str. 105

3. Ćwiczenia: ćw. 27, str. 42

                      ćw. 29, str. 43

4. Sprawdzian z religii

5. Wybrać wiersz na konkurs recytatorski i nauczyć się go czytać.

Klasa 6

Wiersz na pamięć (1 kwietnia), przygotować widomości na temat Warszawy, ćwiczenia, str. 108 i 109

Klasa 7

J. polski

1. Napisz charakterystykę wybranej postaci (kolegi, kuzyna itp.) według planu z Ćwiczeń, str. 79 (5 paragrafów)

Geografia

1. Uzupełnij ksero z lekcji, str. 54/2 (Proszę uczyć wybranego wiersza do recytacji)

11 Mar 2017

Zerówka

Podręczniki, str. 58 i 59

Klasa 1

1. Naucz się czytać czytankę "Zoo" str. 43

2. Uzupełnij ćwiczenia, str. 40 i 41 (ń, ni)

Klasa 2

1. Przeczytaj raz czytankę, str. 184 (podpis rodzica)

2. żółw, grzyb, gniazdo - ułóż i zapisz w zeszycie zdania z każdym z tych wyrazów.

Klasa 3

Naucz się wiersza "Przedwiośnie" z zeszytu.

Klasa 6

1. Ćwiczenia: 4, str. 93

                  7, str. 95

                  5, str. 100

                  6, str. 101

2. Przygotować się do tekstu z historii (władca, rycerze, mieszczanie duchowni, chłopi)

3. Przygotować się do testu z geografii (krajobraz wiejski, miejski, nadmorski, pojezierza i niziny).

Klasa 7

J.polski

Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 66 i przygotuj się do charakterystyki I. Krasickiego według instrukcji z podręcznika, str. 70.

4 Mar 2017

Zerówka
Podręcznik, str. 50, 51
Klasa 1
1. Czytanka, str. 41 - "Piknik"
2. Ćwiczenia białe (str. 38,39)
3. Naucz się dni tygodnia na pamięć.
Klasa 2
Uzupełnij kopię, str. 16
Klasa 3
1. Naucz się czytać czytankę, str. 143
2. Powtórzyć nazwy miesięcy, pór roku oraz tygodnia
Klasa 4
1. Nauczyć się czytać tekst "Dobry nos Pana Jana"
Klasa 5
1. Sprawdzian z nizin
2. Czytanka, str.99
3. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie - zad.1, str. 100
4. Ćwiczenia: ćw. 22, str. 37
Klasa 6
Ćwiczenia: 1, str. 89
                   2, str. 91
Klasa 7
J.polski
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 52
2. Napisz krótką notatkę o życiu M. Kopernika
3. Uzupełnij z podręcznika, str. 54 ćw. 3 (rozsypanka wyrazowa)
4. Uzupełnić z ćwiczeń str. 37/6 i 38/7 
Klasa 8
Zielone ćwiczenia 6/58 (dialog z rodzicami)