z1 z2 z3 z4

Saint Adalbert Polish Language School

WELCOME TO THE NEW SCHOOL YEAR 2020-2021!


Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy
rodzinnego Święta Dziękczynienia i smacznego indyka.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Extracurricular Activities

Due to the program restrictions and limitations, there will be no extracurricular activities at the moment.

Art: 1:00pm - 2:00pm

Younger group - p. Małgorzata Krupińska

Older group - p. Kinga Jadacka

Scouts:

Every other Saturday Cub Scouts: 2:00pm - 4:00pm

Boys Scouts / Girls Scouts: 4:00pm to 6:00pm