z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


Historia Szkoły

Szkoła Języka Polskiego przy parafii św. Wojciecha została założona w październiku 1953 roku z inicjatywy członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Filadelfii. Nauka dla dzieci odbywała się w każdą sobotę, zaś dla dorosłych w każdą środę.  Pierwszymi nauczycielami byli Aleksander Chojecki i Tadeusz Rosicki. Dzięki poparciu i życzliwości proboszcza ks. Franciszka Pałęckiego i sióstr zakonnych ze Szkoły Parafialnej św. Wojciecha. Szkoła Języka Polskiego przetrwała pierwszy rok mimo wielu trudności. Z pomocą członków Komitetu Dzielnicowego organizowano zabawy taneczne, loterie fantowe i tzw. karcianki, z których dochód przeznaczano na finansowanie działalności szkoły.

W roku 1958 utrzymanie i prowadzenie tej instytucji spadło całkowicie na barki samych rodziców, którzy utworzyli komitet szkolny z prezesem Zygmuntem Karpińskim na czele, ale było to również rozwiązanie tymczasowe, gdyż wkrótce na życzenie księdza Pałęckiego naukę przejęły Siostry Nazaretanki. Po wyremontowaniu budynku szkolnego proboszcz oddał do dyspozycji Polskiej Szkoły trzy klasy i zgodził się, aby osoby świeckie przejęły dalsze nauczanie dzieci.

W następnym roku prezesem szkoły został Władysław Szmid, który pełnił tę funkcję przez prawie czterdzieści lat, aż do roku 1996.  Niestety niewiele informacji zachowało się z tego okresu. Po śmierci pana Szmida kierowanie szkołą przejęła Maria Kolęda. Z roku na rok przybywało więcej uczniów i sale udostępnione w piwnicy budynku szkoły parafialnej Św. Wojciecha już nie wystarczały, aby pomieścić wszystkich chętnych do nauki języka polskiego.

W roku 2008 dyrektor Maria Kolęda przyjęła propozycję ówczesnego proboszcza parafii, ks. Francis Feret, o przeniesieniu Polskiej Szkoły do innego budynku, a mianowicie do budynku szkolnego parafii „Our Lady Help of Christian” przy skrzyżowaniu ulic Allegheny i Chatham, który w wyniku zamknięcia szkoły amerykańskiej stał pusty. Około stu uczniów szkoły podstawowej zyskało nowe miejsce do nauki. Wykorzystując nowe możliwości lokalowe w roku 2008 utworzono klasę licealną, przedszkole i zerówkę. W kwietniu 2009 roku, po uroczystości nadania imienia szkole i poświęceniu sztandaru, pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha. 

Rok 2012 to czas kolejnych zmian w Polskiej Szkole. W maju 2012 roku po szesnastu latach pracy na stanowisku dyrektora, Maria Kolęda złożyła swoją rezygnację. W wyniku głosowania, w którym wzięli udział przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Rada Pedagogiczna, funkcję dyrektora powierzono wieloletniej nauczycielce szkoły Agnieszce Dziedzic. W tym samym czasie parafię  Św. Wojciecha obejmuje nowy proboszcz, ksiądz Jan Palkowski. W maju 2013 roku stanowisko dyrektora przyjmuje pani Danuta Eichler. W nowym roku szkolnym 2017/18 szkoła zmienia lokalizację. Zmiana podyktowana została decyzją diecezji o wysłaniu do Rzymu petycji o sprzedaży obiektów parafialnych a wśród nich szkoły, z której korzystaliśmy.  Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku szkoły katolickiej St. George mieszczącej się przy Parafii St. George. W roku 2020 w zwiazku z wybuchem pandemii coronavirusa szkola przeszla na nauczanie zdalne. W roku szkolnym 2020/2021 w zwiazku z ograniczeniami korzystania z budynków szkol diecezjalnych nasza szkoła kontynuowała zajęcia w budynku parafialnym 2657 E. Allegheny Ave.

Od samego początku swego istnienia Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha bierze czynny udział w życiu parafii i lokalnej Polonii. Dzieci występują na imprezach Kongresu Polonii Amerykańskiej, w Paradzie Pułaskiego, na obchodach 3 Maja w Amerykańskiej Częstochowie i innych ważnych wydarzeniach Polonii Filadelfijskiej.