z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


13 Kwietnia 2024


PRZEDSZKOLE


1. Literka z z kropką - wyrazy i zdania

2. Konkurs - wiersze


ZERÓWKA


1. Ćwiczenia str. 98 i 99

2. Powtórz poznane literki

3. Za tydzień Konkurs recytatorski - przygotuj się do prezentacji wybranego wiersza.


KLASA 2


1. Przeczytaj 3 razy tekst na str. 112-113 (podpis)

2. Kopia kto? co? - rzeczownik, co robi? - czasownik jaki? jaka? jakie? - przymiotnik, uzupełnij w domu (wklej do zeszytu)


KLASA 3


Przygotuj się do Konkursu recytatorskiego. 


KLASA 4


1. Nauczyć się czytać tekst "dziewczyna z kraju na niby".

2. Nauczyć się wiersza na Konkurs Recytatorski.


KLASA 5


1. Przeczytać tekst s. 153-154

2. Cw. 1/154-155

Osoby przygotowujące się do konkursu czytelniczego są zwolnione z zadania domowego


KLASA 6


J. polski

1. Przeczytaj tekst z podr. str. 205 i wypisz 10 czasowników (zeszyt)

2. Napisz 5 zdań o tym co mógłbyś zrobić aby panował pokój na świecie?

Historia 

Przeczytaj lekcje 7 z podr. , str. 72-74

3. Przygotowujemy się do Konkursu Czytelniczego.


KLASA 7


Cw. 3, str. 181

Cw. 5, str. 182


KLASA 8


1. Ćwicz. 5 - opis ilustracji , str. 108 z podręcznika


6 Kwietnia 2024


PRZEDSZKOLE
1. Litera Z - wyrazy i zdania
2. Wiosna- 4 pory roku

ZERÓWKA
1. Ćwiczenia, str. 90 i 91
2. Wybierz wierszyk na konkurs recytatorski i rozpocznij naukę. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia.
Proszę nauczyć się na pamięć wybrany wierszyk i przygotować prezentacje.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 103-104 (podpis)
2. Zrób cw. 1, str. 106

KLASA 3
Wybrać z pakietu (niebieska kartka) jeden wierszyk. Nauczyć sie go recytować z pamięci na 20 kwietnia (szkolny konkurs recytatorski). Bardzo prosze przygotowac "rekwizyty" odpowiednie do tresci wierszyka.

KLASA 4
Nauczyc sie czytac tekst " Niedbały robi dwa razy" (otrzymane kopie).
Robimy drzewo genealogiczne swojej rodziny.

KLASA 5
1. Ułożyć zdania z następującymi wyrażeniami: "tworzyć mity" i "mitoman".
2. Cw. 5/46, cw. 9/48
3. Przygotować się do czytania "Leśnego czarodzieja" i "Złotodajna noc" na konkurs czytelniczy. Można przynieść rekwizyty.

KLASA 6
1. Uzupełnij w podr. str. 127/5a i c
2. Przygotuj piękne czytanie tekstów na konkurs czytelniczy ( podr. str. 43 i 122)
Historia
Uzupełnij ksero z lekcji str. 59/2 i 62/2
Geografia za 2 tygodnie
Uzupełnij ksero z lekcji str. 37/1 i 2

KLASA 7
1. Jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel?
2. Przygotuj się do konkursu czytelniczego - czytanki str. 56 i 98
3. Cw. 4, str.177

KLASA 8
1. Przeczytać czytankę pt. "O Oldze Boznańskiej i dziewczynki z chryzantemami" i odpowiedzieć na pytanie 1, str.99
2. Przygotować sie do konkursu czytelniczego ( czytanki str.194 i 212?

30 Marzec 2024


ZERÓWKA


1. Ćwiczenia , str. 82,83

2. Przeczytaj dwa razy tekst str. 81

3. Powtórz poznane literki 


KLASA 5


1. Przeczytać 3-4 razy tekst na str. 145-146

2. Uzupełnij tabelkę w zeszycie dotycząca polskich zwyczajów wielkanocnych

3 Poprawić test o wielkich Polakach (w zeszycie)

4. Cw. 6/39 


KLASA 6


J.polski

1. Przeczytaj tekst z podr., str. 151 i uzupelnij na str. 153/3

2. Wykonaj koszyk wielkanocny (materiały z lekcji oraz podr. , str. 168) i wyjaśnij symboliczne znaczenie pokarmów (na odwrocie koszyka)

Historia

Uzupełnij ksero z lekcji str. 62/8 (mapa)


16 Marzec 2024


ZERÓWKA
1. Ćwiczenia str. 74, 75
2. Przeczytaj 2 razy tekst ze str. 73
3. Powtarzamy poznane literki.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst , str. 84-85 (podpis)
2. Zrób cw. 6, str.89 i cw. 7, str. 90

KLASA 3
Podręcznik, str. 148, 149, 150.

KLASA 5
1. Przeczytaj kilka razy tekst na str.178-179
2. Zadanie domowe ze str. 32

KLASA 6
J. polski
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 122
2. Uzupełnij w podr., str.124/2 oraz str. 126/3a i 128/6
Geografia (za dwa tygodnie)
Przeczytaj lekcje z podr, str. 34/35
Na podstawie mapy ze str. 36 wypisz w zeszycie prawe i lewe dopływy Wisły oraz główne miasta Polski leżące nad Wisłą.

KLASA 7
Ćwicz. 1 str. 150

KLASA 8
1. Proszę przeczytać czytankę - podręcznik, str. 130 i odpowiedz na pytanie ze str. 131 ( w zeszycie)

9 Marzec 2024


PRZEDSZKOLE
1. Litera T - jeśli wiesz to narysuj i powiedz co to jest?
2. Taniec "Labada".

ZERÓWKA
1. Ćwiczenia , str. 66, 67
2. Przeczytaj dwa razy tekst ze str. 65

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst , str 72-73 (podpis)
2. Zrób cw. 3, str. 76 i cw. 5, str. 77
3. Naucz sie czytać modlitwę ( w zeszycie).

KLASA 3
1. Nauczyc sie spiewac na dowolna melodie treści wierszyka "Jak to bedzie", str. 127 lub przygotować tylko recytacje tego wierszyka.
2. Napisać 2 zdania o wiośnie.

KLASA 5
1. Przygotować sie do testu o F. Chopinie i M. Skłodowskiej
2. Konkurs ortograficzny.
3. Przeczytać "Mój przyjaciel "Rex", str. 33-34
4. Ćw. słownikowe ze str. 27.

KLASA 6
J. polski
1. Przeczytaj tekst z lekcji ( ksero)
2. Napisz w zeszycie 3 polskie przysłowia i do jednego narysuj ilustracje.
3. Uzupelnij w podręczniku, str. 173/7, 9 oraz str. 179/4
4. Przygotuj się  do testu ortograficznego.

KLASA 7
1. Ćwicz. 1,2 str.135
2. Napisz streszczenie bajki pt. "Kruk i lis".

KLASA 8
1. Wyjaśnij znaczenie słów; inwokacja, tęsknić, tęsknota, wspominać.
2. Opisz w kilku zdaniach krajobraz, który pamiętał Adam Mickiewicz.
3. Napisz krótką notatkę na temat Powstania Listopadowego i Styczniowego.