z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


20 STY 2018


ZERÓWKA
Podręcznik, str. 106 i 107

KLASA 1
1.Ćwiczenia, str. 28 i 29
2. Czytanka, str. 28 i 29
3. Naucz się pisać następujące miesiące: luty, lipiec, maj, listopad

KLASA 2
1. przeczytaj dwa razy czytankę, str. 32-33
2. Napisz w zeszycie zdania z wyrazami Babcia, Dziadzio, wnuki
3. ĆW. 1, str. 36

KLASA 3
Ułożę 7 zdań z wybranymi wyrazami z lekcji.

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 116 i odpowiedzieć na pytania 1-7, str. 118
2.Ćw. 6 i 8, str. 34 9ćwiczenia)
3. Napisać życzenia (w zeszycie) wykorzystując wskazówki zawarte na sr. 101 w czytance.

KLASA 7
J.polski
Napisać 4 zdania z wyrazami z lekcji
Nauczyć się 3 zwrotki wiersza na pamięć (za dwa tygodnie)
Geografia
Przygotować plakat i prezentację o podanych surowcach mineralnych (instrukcja z podręcznika, str. 31)

KLASA 8
Literatura, ćw. 8/19
+ zostań tłumaczem - zielona ćwiczeniówka, str. 103 "A journey of lifetime".