z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


Pobierz Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2023/2024.


 


29 KWI 2017

Zerówka

podręczniki, str. 106 i 107

Klasa 1

1. Czytanka, str. 54 i 55

2. Wiersz "Abecadło ,13go maja

3. napisz 10 wyrazów z dwuznakami: sz, cz, rz, ch, dz, dż, dz(z kreska)

Klasa 2

Napisz zdania z wyrazami lato, piłka, wakacje, morze

Klasa 3

Ułożyć dwa rebusy aby rozwiązaniem był wyraz, który jest rzeczownikiem

Klasa 4

Naucz się czytać tekstu "3Maja 1791"

Naucz się wierszyków na zakończenie roku.

Klasa 5

Zaznaczyć na mapie walory przyrodnicze i poza przyrodnicze w Polsce.

Klasa 7

Przeczytaj wybrane opowiadanie i napisz jego recenzję (5paragrafów według instrukcji z ćwiczeń, str. 74

Klasa 8

1. Ćwiczenia z gramatyki (strony czasownika) - str. 42-43

2. Przypomnienie o zaliczeniu z geografii 

22 KWI 2017

Zerówka

Str. 98 i 99
Klasa 1
1. Naucz się czytać wiersz "Abecadło" wklejony do zeszytu.
2. Wiersz "Abecadło" na pamięć na 13 maja.
3. W zeszycie napisz cały alfabet małymi literami.
Klasa 2
Przeczytaj wiersz i zrób ćwiczenie 7 str. 202 w ćwiczeniach (niebieska książka)
Klasa 3
Naucz się czytać nowej czytanki str. 169-170.
Klasa 4
1. Naucz się czytać tekstu "Wycieczka nad jezioro"
2. Uczyć się wierszyków na zakończenie roku szkolnego.
Klasa 5
1. Nauczyć się do sprawdzianu z historii "Pierwsi Piastowie" -test
2. Naucz się do sprawdzianu z geografii "Niziny, wyżyny, góry".
3. Rozwiązać tabelkę z historii.
Klasa 6
Ćwiczenia: 1, str. 125
                   2, str. 126
                   1, str.129
Napisać wypracowanie "Moje wymarzone wakacje" Minimum 10 zdań.
Klasa 7
J.polski
Napisz słownie (liczebniki złożone) daty urodzenia członków twojej rodziny
Geografia
Przygotuj się do testu z tematów: Klimat Polski, Wody powierzchniowe Polski, Gleby i roślinność w Polsce
Historia
Przygotuj się do testu z tematów: Reforma państwa, I i II rozbiór Polski,
Konstytucja 3 Maja, Powstanie Kościuszkowskie i III rozbiór
Klasa 8
Przygotować prezentację z geografii.

8 KWI 2017

Zerówka

1. Podręcznik, str. 90 i 91

2. Proszę aby dzieci odrabiały lekcje

3. Proszę uczyć się piosenki "Dzień dobry"

4. Za dwa tygodnie dzieci dostaną role na zakończenie roku szkolnego. jeśli dzieci nie chcą występować proszę mnie powiadomić.

5. W tym tygodniu wyślę do rodziców listę z zadaniami na naszą zabawę szkolną.

Klasa 4

Napisać 10 zdań na temat " Jak spędziłem Święta Wielkanocne".

Klasa 5

1.Czytanka, str. 120-121

2. Str. 122, polecenie nr.3 napisać na kartce zakończenie

3. Nauczyć się do sprawdzianu z historii - Pierwsi Piastowie

Klasa 6

Ćwiczenia: 2,str. 117

                  3, str.118

                  1, str. 120

Klasa 7

J.polski

1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 171-177

2. Napisz 2 paragrafy na temat "Tradycje wielkanocne w moim domu"

3. Uzupełnij w ćwiczeniach, str. 15/8

1 KWI 2017

Zerówka

Podręcznik, strona 82 i 83.

Klasa 1

1. Naucz się czytać opowiadanie "Wycieczka" str. 49

2. Uzupełnij ćwiczenia (białe), str.46 i 47

3. Za tydzień Konkurs Recytatorski - etap szkolny. "Powodzenia"

Klasa 2

1. Powtórz wiersz do Konkursu Recytatorskiego.

2. Przynieś kredki.

Klasa 3

1. Ułóż zdania z wyrazami z "rz" z lekcji. Zapamiętaj ich pisownię.

2. Powtórz wierszyk na Konkurs Recytatorski.

Klasa 4

Przygotować się do Konkursu Recytatorskiego.

Klasa 5

Ćwiczenia: 15, str.56

                   18, str. 61

                   22, str. 63

                   24, str. 64

Klasa 6

1.Narysować kościół w stylu romańskim lub gotyckim.

2.Opisz rysunek - charakterystyka, ćwiczenia: 1, str. 111

Klasa 7

J.polski

1. Ułóż 6 zdań na temat J. Kochanowskiego i jego domu w Czarnolesie.

2. Uzupełnij w ćwiczeniach, str. 13/1,2

Geografia

1. Uzupełnij ksero z lekcji -ćwicz.3 i 4

2. Przeczytaj tekst "Bociek Polak" z podręcznika, str. 67

25 MAR 2017

Klasa 1

1. Czytanka "Zrebak wujka Józia", str. 47

2. Ćwiczenia (białe), str. 44,45

3. Konkurs recytatorski - etap klasowy 1 kwietnia

Klasa 2

1. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski- etap klasowy 1kwietnia

Klasa 3

1. Naucz się pisowni wyrazów z "h" z lekcji (przygotowanie do testu)

2. Powtórz wierszyk do recytacji na szkolny konkurs. Pomyśl nad rekwizytami

Klasa 4

1. Napisać po 2 zdania z rzeczownikami w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim.

2. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski

Klasa 5

1. Ćwiczenia: ćw. 8 i 11, str.55

2. Wypisać najważniejsze wiadomości dotyczące władców od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

3. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie do czytanki, str.110, pytania 1-6

Klasa 6

1. Naucz się wiersza na pamięć

2. Wiadomości o Warszawie

Klasa 7

J. polski

1. Przeczytaj bajkę "Wilczki' z podręcznika, str.86

2. Wykonaj zadanie 2, str. 87 (ramka)

3. Naucz się na pamięć wybranego wiersza na konkurs recytatorski

Klasa 8

1. Lektura klasowa rozdział VI

2. Zaliczenia z geografii (ostatnia sobota kwietnia)

    prezentacja o dowolnym mieście w Polsce (omawianym na lekcji), dowolna forma plastyczna, ciekawostki, zdjęcia itp.

3. Historia i j. polski - test połączony - powtórzenie wiadomości od początku roku ( notatki, ksero, ćwiczenia robione na lekcji oraz w domu)

Liceum

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości:

- historia - dwudziestolecie międzywojenne

- co to była Bitwa Warszawska 1920/Cud nad Wisłą

- geografia - zwierzęta i rośliny Polski