z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


Pobierz Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2023/2024.


 


18 Mar 2017

Klasa 1

1. Czytanka, str.45

2. Ćwiczenia (białe), str. 42,43

3. Konkurs recytatorski - I etap (klasowy) - 1 kwietnia

                                        II etap (szkolny) - 8 kwietnia

Klasa 2

1. Naucz się wiersza na konkurs recytatorski

2. Naucz się czytać czytankę, str. 190

3. Zrób ćwiczenie 4B, str. 215 (Ćwiczenia)

Klasa 3

Wybierz z pakietu jeden wierszyk i naucz się go pięknie recytować.

Klasa 4

1. Naucz się czytać tekst "Mały Henio".

2. Określić rodzaj rzeczownika (kartki dane do domu)

3. Uczyć się wiersza do konkursu recytatorskiego.

Klasa 5

1. Czytanka, str. 104

2. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie, zadanie 1, str. 105

3. Ćwiczenia: ćw. 27, str. 42

                      ćw. 29, str. 43

4. Sprawdzian z religii

5. Wybrać wiersz na konkurs recytatorski i nauczyć się go czytać.

Klasa 6

Wiersz na pamięć (1 kwietnia), przygotować widomości na temat Warszawy, ćwiczenia, str. 108 i 109

Klasa 7

J. polski

1. Napisz charakterystykę wybranej postaci (kolegi, kuzyna itp.) według planu z Ćwiczeń, str. 79 (5 paragrafów)

Geografia

1. Uzupełnij ksero z lekcji, str. 54/2 (Proszę uczyć wybranego wiersza do recytacji)

11 Mar 2017

Zerówka

Podręczniki, str. 58 i 59

Klasa 1

1. Naucz się czytać czytankę "Zoo" str. 43

2. Uzupełnij ćwiczenia, str. 40 i 41 (ń, ni)

Klasa 2

1. Przeczytaj raz czytankę, str. 184 (podpis rodzica)

2. żółw, grzyb, gniazdo - ułóż i zapisz w zeszycie zdania z każdym z tych wyrazów.

Klasa 3

Naucz się wiersza "Przedwiośnie" z zeszytu.

Klasa 6

1. Ćwiczenia: 4, str. 93

                  7, str. 95

                  5, str. 100

                  6, str. 101

2. Przygotować się do tekstu z historii (władca, rycerze, mieszczanie duchowni, chłopi)

3. Przygotować się do testu z geografii (krajobraz wiejski, miejski, nadmorski, pojezierza i niziny).

Klasa 7

J.polski

Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 66 i przygotuj się do charakterystyki I. Krasickiego według instrukcji z podręcznika, str. 70.

4 Mar 2017

Zerówka
Podręcznik, str. 50, 51
Klasa 1
1. Czytanka, str. 41 - "Piknik"
2. Ćwiczenia białe (str. 38,39)
3. Naucz się dni tygodnia na pamięć.
Klasa 2
Uzupełnij kopię, str. 16
Klasa 3
1. Naucz się czytać czytankę, str. 143
2. Powtórzyć nazwy miesięcy, pór roku oraz tygodnia
Klasa 4
1. Nauczyć się czytać tekst "Dobry nos Pana Jana"
Klasa 5
1. Sprawdzian z nizin
2. Czytanka, str.99
3. Odpowiedzieć na pytania w zeszycie - zad.1, str. 100
4. Ćwiczenia: ćw. 22, str. 37
Klasa 6
Ćwiczenia: 1, str. 89
                   2, str. 91
Klasa 7
J.polski
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 52
2. Napisz krótką notatkę o życiu M. Kopernika
3. Uzupełnij z podręcznika, str. 54 ćw. 3 (rozsypanka wyrazowa)
4. Uzupełnić z ćwiczeń str. 37/6 i 38/7 
Klasa 8
Zielone ćwiczenia 6/58 (dialog z rodzicami)

25 LUT 2017

Zerówka

Podręczniki, str. 42 i 43

Klasa 1

1. czytanka "Noc", str. 39

2. Napisz w ćwiczeniach białych, str.50 wszystkie wyrazy z czytanki "Noc", które mają si, ci, ni, zi.

Klasa 2

1. Przeczytaj raz czytankę, str. 171 (czerwona książka)

2. Ćwiczenia: ćw.1, st. 190

Klasa 3

Przypomnieć wiadomości o Fryderyku Chopinie (na test)

Klasa 4

1. Nauczyć się czytać tekstu "Niedbały robi dwa razy"

2. Zrobić drzewo genealogiczne.

Klasa 5

1. Nauczyć się o cechach charakterystycznych nizin

2. Przeczytać czytankę str. 82 oraz znalezć dodatkowe informacje o Mieszku II i Kazimierzu Odnowicielu.

Klasa 6

Ćwiczenia: 1, str. 85

                   4, str. 87

                   5, str. 88     

Klasa 7

J.polski

1. Przeczytaj tekst z podręcznik str. 14 i napisz jego streszczenie z pozycji Automateusza lub Wucha.

2. Przetłumacz tekst ćw. str.90

Historia

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 76 i 78 i uzupełnij ksero (3)

Klasa 8

1.Ćwiczenie 8,str.68 (ksero lekcja historii)

2. Notka o Andrzeju Wajdzie (książka, str. 213 i ćw. 9)

3. Lektura klasowa - rozdział 6

18 Luty 2017

Klasa 1

1.Naucz się czytać czytankę "Rzeka", str. 37
2. Zrób ćwiczenia (biała książka), str. 36 i 37
Klasa 2
1. Przeczytaj wiersz, str. 167 3razy (czerwona książka), podpis rodzica
2. Zrób ćwiczenie 8, str.188 w ćwiczeniach (skorzystaj z czytanki str.165)
Klasa 3
Naucz się wiersza "W Żelazowej Woli", str.134
Klasa 4
Przeczytać tekst "I kto by pomyślał".
Klasa 5
ĆWICZENIA NR.2
1.Ćw. 14, str. 13
2.ćw. 4, str. 28
3.Dokończyć w domu ćw. 6 i 7 str.29
4.Nauczyc się tablicy nr.16, str. 30
5.Ćw.10, str.32
Klasa 6
1.Ćwiczenia 1str. 78, 5,6 str. 80, 8 str. 83
2.Napisz swoją charakterystykę według schematu ze str. 77 i 78.  Ksero z geografii
Klasa 7
J. polski
Przeczytaj tekst z podr. , str 14 "Przyjaciel Automotena" i przygotuj się di odpowiedzi na pytania 1-6, str. 16
Geografia
1.Przeczytaj lekcję z podr., str 39. Uzupełnij kser z lekcji (ćw. 1,2,3)
2. Prognoza pogody - za 2 tygodnie wg instrukcji, str.46
Historia
Przygotuj się do sprawdzianu (wojny)