z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


24 LUT 2018


PRZEDSZKOLE
1. Literka E - wyrazy
2. Kolory i kształty
3. Religia - obrazek

ZERÓWKA
Podręcznik, str. 34 i 35

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Noc"
2. Napisz w ćwiczeniach białych na str. 50 wszystkie wyrazy z czytanki "Noc", które mają si, ci, ni, zi

KLASA 2
1. Przeczytaj minimum dwa razy czytankę, str. 54 - 55(podpis rodzica)
2. Napisz w zeszycie 5 wyrazów kończących się na ów, ówka

KLASA 3
Wymyśl dalszą historyjkę zajączka Szaraczka (nie mniej niż 5 zdań).

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać tekst " I kto by pomyślał".
2. Napisać 5 zdań z przysłówkiem.

KLASA 5
1. Naucz się barwnie opowiadać legendę "Trębacz z Wieży Mariackiej" i napisz plan legendy.
2. Ćw. 1/35 z zeszytu ćwiczeń

KLASA 6
1. Napisz charakterystykę wybranej przez siebie osoby.  Zastosuj wyrazy z czytanki ze str. 77 i 78.
2. Naucz się czytać "Człowiek wiosna", str. 81

KLASA 7
J. polski:
1. Napisz krótką charakterystykę Jana Sobieskiego
2. Uzupełnij ćwiczenia (niebieskie), str. 18/5,6)
Geografia:
Uzupełnij ksero , ćw. 2.

KLASA 8
1. Naucz się recytować cztery pierwsze wersy Inwokacji Adama Mickiewicza
2. Geografia - ćw. 2/59 (ksero)

LICEUM
Tatry i Zakopane - sprawdzian wiadomości

17 LUT 2018


PRZEDSZKOLE
1. Literka D - wyrazy
2. Liczby 1-12
3. Nazwy miesięcy
4. Religia - obrazek

ZERÓWKA
Strona 26 i 27

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Rzeka".
2. Ćwiczenia, str. 36,37

KLASA 2
1. Przeczytaj minimum dwa razy czytankę, str. 44-46 (podpis rodzica).
2. Naucz w zeszycie 3 zdania z wyrazami on/ona/ono.
3. Uzupełnij kopię.

KLASA 3
1. Przygotuj się do testu z wiadomości o F. Chopinie (korzystaj z notatki z lekcji)
2. Dla dzieci przystępujących do Komunii są dostępne książeczki i różańce. Do kupienia w biurze szkoły, w cenie $12.

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 122
2. Odmienić w zeszycie wyraz "szkoła", "książka", "pani".

KLASA 6
1. Kopia o polskiej wsi.

KLASA 7
J.polski
1. Uzupełnij ćw. (niebieskie), str. 98/4
2. Napisz krótką charakterystykę Alka i oceń jego czyn
Historia
Przeczytaj z podręcznika, str. 62-65

KLASA 8
Geografia- ksero, str. 47, ćw. 1 (uzupełnij tabelkę)
Literatura -ćw. 2/76 (z niebieskiej tabelki)

LICEUM
Przygotuj sie do sprawdzianu - Wybuch 2giej wojny swiatowej i obozy zaglady.

10 LUT 2018


ZERÓWKA
Podręcznik, str. 18 i 19

KLASA 1
1. Naucz się czytać "Wujek Czarek"
2. Ćwiczenia, str. 34 i 35
3. Za tydzień wiersz "Gile" na pamięć.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 21-22 (podpis rodzica).
2. Zrób ćw. 1, str. 24
3. Poćwicz wyrazy do dyktanda (17 luty)

KLASA 3
1. Naucz się pięknie czytać czytankę, str. 131
2. Napisz w zeszycie kilka zdań o Fryderyku Chopinie. Skorzystaj z internetu.
3. Powtórz słowa z testu na szkolny konkurs ortograficzny.

KLASA 5
1. Dokończ plan wydarzeń baśni "Śpiąca Królewna"
2. Przygotować się do konkursu ortograficznego.

KLASA 6
1. Ćwiczenia, str. 62 i 63.

KLASA 7
J. Polski
1. Ułóż zdania z rozsypanki str. 54/3
2. Napisz krótką biografię Mikołaja Kopernika
3. Przeczytaj wiersz z podręcznika, str. 58
4.Uzupełnić ćw., str.37/6 i 38/7c
Geografia
Przygotuj prezentację prognozy pogody według instrukcji z podręcznika, str. 46

KLASA 8
Literatura: ćw. 1,2,3, str. 83 (z niebieskiej ramki)
Gramatyka: ćw. 8/53

LICEUM
Sprawdzian
str. 162 -165 historia Polski (Barok)
str. 170 -173 - Barok
str. 176
str. 179 -180, ćw 2 i 3

3 LUT 2018


PRZEDSZKOLE
1. Piosenka "Stary niedzwiedz"
2. Pomalować obrazek niedzwiedzia.
3. Religia -obrazek
4. Ćwiczyć literkę B -wyrazy

ZERÓWKA
Podręczniki, str. 132.  Proszę aby dzieci przyniosły podręcznik #2 w następną sobotę.

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Kolacja"
2. Uzupełnij ćwiczenia str.32 i 33
Wiersz na pamięć "Gile" - za dwa tygodnie

KLASA 2
1. Przeczytaj czytankę, str. 5-6 dwa razy ( podpis rodzica).
2. Wybierz 3 wyrazy z ćw. 5, str. 9 i napisz z nimi zdania w zeszycie.
3. Ćwicz pisownie wyrazów do dyktanda (17 luty).

KLASA 3
1. Ułożę i narysuję w zeszycie dwa rebusy wyrazowe.

KLASA 6
1. Czytanka str. 52 i 53
2. Ćwiczenia str. 57 i 58
3. Test : rzeki Odra i Wisła

KLASA 7
J.pol.
Ułożyć 3 zdania z wyrazami z lekcji (w każdym zdaniu po 3 wyrazy z trudnością ortograficzna).
Historia 
Uzupełnić ksero z lekcji cw.3


27 STY 2018


PRZEDSZKOLE
1. Uczymy się wyrazów na literę A.
2. Kończymy malowanie obrazków i liter.

ZERÓWKA
Podręczniki, str. 114 i 115
W następnym tygodniu robimy ostatnią literkę w naszym podręczniku. Proszę by dzieci przyniosły podręcznik #2 za dwa tygodnie.

KLASA 1
1. Naucz się czytać "Pracowita Helenka".
2. Ćwiczenia białe, str. 30 i 31
3. Powtarzamy każdego dnia 12 miesięcy roku.
4. Naucz się pisać luty, maj, listopad, lipiec.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 13-14 (podpis rodzica)
2. Ćwicz pisownie wyrazów do konkursu ortograficznego. (17 luty)

KLASA 3
1. Przygotuj się do testu z ortografii i poćwicz zdania z lekcji

KLASA 4
1. Przygotowywać się do konkursu ortograficznego.
2. przeczytać tekst "Dziewczynka z zapałkami".

KLASA 5
1. Przygotować się do testu ortograficznego dla klas IV -V
2. Dokonać poprawy sprawdzianu z pisowni wyrazów z "h" i "ch".
3. Ćw. 1/45 po uprzednim przypomnieniu sobie zasad pisowni "u" na str. 44

KLASA 6
1. Ćwiczenia, str. 54,55,56
2. Przygotować informację na temat rzeki Odry i Wojny Trzynastoletniej.

KLASA 7
J. polski
Ulóż 4 zdania z wyrazami z lekcji
Geografia
Uzupełnij ksero z lekcji