z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021-2022!

17 Kwietnia 2021


ZEROWKA
Podręcznik str. 106 i 107

KLASA 1
1. Czytanka "Dżem wiśniowy", str. 51 - przeczytać 4 razy 
2. Ćwiczenia białe str. 48 i 49

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 131 -132
2. Uzupełnij kopie i wklej do zeszytu.

KLASA 3
1.Proszę uczyć się z dzieckiem śpiewania po polsku pieśni na Komunię z wykorzystaniem tekstów, które dzieci otrzymały. Podkład muzyczny pieśni można znaleźć na Youtube.   

KLASA 5
1. Przygotować się do testu o wielkich Polakach (F.Chopin, K. Wojtyła, M. Skłodowska, I. Paderewski, K. Pułaski)
2. Ułożyć zdania z wyrażeniami: "Zjeść konia z kopytami", "Móc z kimś konie kraść".

KLASA 6
J. polski
Dokończyć ćw. 2, str. 178
Ćw. 5, 6 oraz zad. domowe str.180
Przeczytać czytankę "Wśród czerwonych braci, str. 181-182

KLASA 8
J. polski
1.Przeczytaj wiersz "Rota " z podr. str. 114
2. Napisz w jaki sposób w twoim domu pielęgnowana jest polskość (1 paragraf)
3. Odmień przez przypadki w l. poj. i mnogiej wyraz "naród".
Geografia
1. Przeczytaj z podręcznika lekcję o Sudetach str. 70-74
2. Napisz do kolegi wiadomość w której zachęcisz go do wyjazdu w Sudety.

10 Kwietnia 2021


ZERÓWKA
Podręcznik str. 98 i 99

KLASA 1
1. Czytanka "Wycieczka" str. 49, przeczytać 4 razy
2. Ćwiczenia białe str. 46, 47

KLASA 2
1. Przeczytać 3 razy tekst str.120-121 (podpis)
2. Zrób ćw. 8, str. 126

KLASA 3
1. Str. 150 Czytanie wiersza "Lokomotywa"
2. Przetumaczyć z ksiązki na j.polski dwa zdania str. 151 oraz zaprojektować teatralną lalkę.

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 169
2. Ćw. 3 str.149 i 4 str. 151
3. Ułożyć zdania z wyrażeniami "znać kogoś z dobrej i złej strony".

KLASA 6
Przygotować się do sprawdzianu z historii.

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać wiersz z podr. str. 192 i przepisać do zeszytu 2 pierwsze zwrotki.
2. Dokończyć z podręcznika str. 193/3 (ramka)
3. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 33/1, str. 34/2 i 4
Historia
1. Przeczytać tekst z podr. str. 47-53.
Uzupełnic ksero str.56/4

20 Marzec 2021


KLASA 1
1. Czytanka "Żebrak wujka Józia" ATR. 47
2. Ćwiczenia str. 44 i 45

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.112 - 113 ( podpis)
2. Odmień przez osoby i zapisz  zeszycie czasownik "śpiewać" i "pisać".

KLASA 3
1. Naucz sie pięknie czytać fragmentu czytanki pt. "Baranek" str. 123  a dla chętnych cala czytanka str. 123 i 124).
2. Zastanów się jak wykonać kartkę wielkanocną . Przynieś potrzebne przybory np. mazaki, klej, stare wielkanocne kartki itp.

KLASA 5
1. Ćw. 9/143
2. Ćw. 11/44
3. Przeczytać tekst na str.178-179
4. Odpowiedzieć pisemnie na pytanie: Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?

KLASA 6
J. polski
Ćw. 2, str. 152
Ćw. 3, str.153
Przeczytać czytankę "Zabawa ze słoniem" , str. 158-159
Geografia
Wykonać projekt wg instrukcji z ksero o wybranym mieście polskim na 10 kwietnia.

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 80-82
2. Napisz 3 zdania o Domeyce według informacji z podr. str. 83/3 (tabelka)
3. Uzupełnij w zielonych ćwiczeniach, str. 28/7 i 8
Historia
Przeczytaj pierwszy paragraf lekcji 5 z podr., str 47 -48

13 Marzec 2021


Zerowka 
Podręcznik str 82-83

KLASA 1
1. Czytanka "Nocny motyl" str. 45
2. Ćwiczenia białe str. 42 i 43

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 103 - 104 (podpis)
2. Odmien i zapisz w zeszycie 5 czasowników przez osobę "Wy"

KLASA 3
1. Nauczyc sie na pamięć wierszyka z ćw. 10/112
2. Zrobić cw. 14 i 15/116 oraz cw. 16 i 17/117

KLASA 5
1. Obejrzeć na youtube "Fryderyk Chopin" - film edukacyjny (6min44 sec.)
2. Odpowiedz pisemnie na pyt. 1 a,b, c, d, f, i/147

KLASA 6
J. polski
Cw. 6, str. 148
Cw. 10 oraz zadanie dla chętnych str. 150

KLASA 8
J. polski
1. Uzupelnij w zielonych ćwiczeniach str. 23/4 i 6
Geografia
Dokończ krzyżówke o wyżynach
Przypominam o zaległych zadaniach domowych
- wywiad
- historia emigracji rodziny

6 Marzec 2021


ZERÓWKA
Podręcznik str. 74-75

KLASA 1
1. Czytanka "Słonik", str. 43 - przeczytac 4 razy
2. Ćwiczenia białe, str. 40,41 

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.84-86 (podpis)
2. Zrób ćw. 4, str. 88 i ćw. 6, str.89

KLASA 3
1. Wymyśl i zapisz w zeszycie rebus o wiośnie.
2. Naucz się pięknie czytać fragment czytanki, str. 107 a dla chętnych (cała) str. 107 i 108 

KLASA 5
1. Ćw. 7/115 i 3b/120 i 4/120
2. Ćw. 2/139 i 3/139
3. Przeczytać tekst na str. 161-162

KLASA 6
J. polski
1. Ćw.2, str.120
2. Naucz się czytać tekst pt."Wóz Drzymały" ze str. 144-145 (szczególnie fragment z ramki na czas)
Geografia za dwa tygodnie
Krzyżówka z ksero

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytaj tekst z podr. str. 17-19
2. Ustnie przygotuj odpowiedzi na pytania ze str. 19/1-7
3. Wykonaj pisemnie zadanie 8, str. 19
Historia
1. Przeczytaj lekcję z podr. str. 38-42
2. Przeczytaj też paragraf z ksero str. 45/6