z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021-2022!

5 Grudzień 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 98 i 99
KLASA 1
1. Czytanka "Spacer"- przeczytać 5 razy
2. ćwiczenia białe, str. 22,23
3. Powtarzać literki.

KLASA 2
Z okazji święta Mikołaja nie ma zadania.

KLASA 3
1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę pt. "Słona perła" , str. 112 i 113

KLASA 4
1.Nauczyć się czytać tekst "Nasz kochany święty"
2. Przygotowywać się do konkursu ortograficznego.

KLASA 5
1. Nauczyć się czytać tekst na str. 86-87 i 89-90
2. Dokończyć ćw. 2, str. 55
3. Przygotować się do dyktanda na str. 42

KLASA 6
Geografia
Ćwiczenia ksero (termin do 19 grudnia)
J. Polski
1. Nauczyć się czytać (na ocenę) czytankę "Mała bohaterka", str. 77
2. Wypisz w zeszycie swoje najlepsze i najgorsze cechy.

KLASA 8
J.Polski
1. Przeczytać ze zrozumieniem tekst z podr., str.86
2. Napisać 10 zdań na temat "Mój dzień ( wskazówki są w podr. str. 89/6)
3. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 10/4i5
Historia
Przygotować się do testu z lekcji 1 i 2 (podr., str. 8-26)

21 Listopad 2020


KLASA 1
1. Czytanka "Babcia Cela", str. 21 (4 lub więcej razy)
2. Ćwiczenia białe str. 20,21
3. Za tydzień nie ma szkoły.

KLASA 2
1. Naucz się czytać na ocenę tekst str. 103-104
2. Wymyśl i zapisz w zeszycie 10 przymiotników.

KLASA 5
1. Dokończyć ćw. 2/66
2. Przeczytać tekst na str. 49-50
3. Ćw. 3/45, ćw. 4/46, ćw. 6/47, ćw. 9/48

KLASA 6
1. Przygotować się do testu z historii. Tytuły legend polskich:
Mieszko I i Chrzest Polski, 
Bolesław Chrobry -pierwszy król Polski
Zjazd Gnieźnieński
Wszystkie wiadomości zawarte są w notatkach w zeszycie i ksero. 

KLASA 8
J. Polski
1. Napisać streszczenie (summary) tekstu z podręcznika , str. 34
2. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 10  zad. 3 oraz str. 82 zad 2.

14 Listopad 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 82 i 83

KLASA 1
1. Przeczytaj czytankę "Buty" 4 lub więcej razy.
2. Uzupełnić ćwiczenia białe, str. 18 i 19
3. Naucz się miesiące roku od stycznia do czerwca na pamięć.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 79-80 (podpis rodzica)
2. Wybierz 5 słów z ćw. 7, str.84 i zapisz nimi zdania w zeszycie
3. Religia- naucz się "Zdrowaś Mario".

KLASA 3
Podręcznik, cała strona 98.

KLASA 4
1. Naucz się czytać tekst " O stworzeniu Podhala" .
2. Napisz 10 zdań z wyrazami z "ż".

KLASA 5
1. Wpisz do załączonego formularza z mapą według alfabetycznego porządku państwa graniczące z Polską.
2. Po przeczytaniu opowiadania "Waleczny orzeł", odpowiedz na pyt.1/165.
3. Odpowiedzieć pisemnie na pytania 1b,a,d,e,f,g,h

KLASA 6
J.polski - ćw. 3, str.59 i cw. 8, str.63

KLASA 8
1. Przeczytać tekst z podr., str. 34 i przygotować ustnie odpowiedzi na pytania pod tekstem, str.37/1-5.
2. Ułożyć zdania z rozsypanki z podr., str. 38/3.
Geografia
1. Zapoznać się z lekcją Pojezierza Polskie z podr., str. 26-31
2. Uzupełnić ksero z lekcji str 32 i 33.
3. Przygotować sie do testu na 5-go grudnia o pobrzeżach i pojezierzach.

7 Listopad 2020


KLASA 1
1. Czytanka "Deser" - przeczytać 4 lub więcej razy.
2. Ćwiczenia białe, str. 16-17

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.71 (podpis)
2. Zrób ćw. 1, str. 73

KLASA 3
1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę str. 77 i zrobić wszystkie ćwiczenia ze str. 87.

KLASA 5
1. Nauczyć się czytać i opowiadać tekst na str. 40-41
2. Ćw. 3,4,5/str. 31

KLASA 6
j. polski
ćw. 5, str. 53, ćw. 6,7 str. 54
Przeczytać czytankę pt. "Chłopiec z pociągu", str. 57-58

KLASA 8
j. polski 
1. Na podstawie tekstu" Spotkanie z tygrysami" wyjaśnić w kilku zdaniach kim byli łącznicy i czym się zajmowali.
2. Ułożyć 2 zdania rozwinięte z wyrazami "powstanie" i "powstaniec".
Historia
Przeczytać Lekcję 2 z podręcznika, str. 19-22 i uzupełnić ksero str. 24/2 oraz str. 25/4

31 Październik 2020


ZERÓWKA
1. Strona 65,66,67
2. Przygotować pracę na konkurs plastyczny 

KLASA 1
1. Powtórzyć czytanki (czerwona książka) str. 5-15
2.Uzupełnić ćwiczenia (biała książka) str.12-13
3. Za tydzień w sobotę uroczystość ślubowania

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.62-63
2. Zrób witraż na konkurs plastyczny.

KLASA 3
1. Wykonaj samodzielnie projekt "Jesienna kompozycja" na szkolny konkurs plastyczny i przynieś go do szkoły na następną sobotę.

KLASA 4
Wykonaj pracę na konkurs plastyczny.

KLASA 5
1. Przynieś gotowe prace konkursowe. Proszę podpisać z tyłu swoje prace
2. Nauczyć się opowiadać tekst str. 33-34

KLASA 6
1. Wykonać prace na konkurs plastyczny.
J. polski
Nauczyć się czytać tekst "Nie rozumieją, że ja chcę..., str.43

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać tekst z podr. str. 178 i wypisać w zeszycie wyrazy związane ze Świętem Zmarłych
2. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach krzyżówkę ze str. 15 i przygotować się do testu o częściach mowy.
Geografia
Przeczytać lekcje o pojezierzach polskich z podr. str. 28-29 i uzupełnić ksero str. 35/1 
Proszę pamiętać o pracy na konkurs plastyczny o jesieni.