z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

2 LUT 2019


ZERÓWKA

1. Podręcznik, str. 114,115, 122

2. Proszę przynieść podręcznik #2


 KLASA 1

1. Czytanka czerwona , str. 35

2. Ćwiczenia białe, str. 34 i 35

3. Proszę więcej czytać po polsku


 KLASA 2

1. Przeczytaj dwa razy tekst, str.44-45 (podpis)

2. Napisz w zeszycie 3 wyrazy z "ów" lub "ówka" i ułóż z nimi zdania

3. Ćwicz do dyktanda (16 luty)


 KLASA 3

1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę, str. 46 i 47.

2. Nauczyć się "Dziesięć przykazań bożych" po polsku


KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Pies".

2. Przygotować się do konkursu ortograficznego.


 KLASA  5

1.Napisać plan tekstu na str. 122

2. Znaleźć informacje o Tadeuszu Kościuszko.

3. Przygotować się do dyktanda z pisowni wyrazów z "ó" i 'u"


LICEUM

Książka, wykonaj ćwiczenia, str. 267-269