z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


12 MAR 2016

Przedszkole:
1. Wyprawka 3-latka Nr.2, str. 13,15
2. Wyprawka 4-latka Nr. 2, str. 2,4
Naucz się słów piosenki "Maszeruje wiosna" (zwrotka 1 i 2 oraz refren)
Zerówka
1. Podręcznik, str. 50 i 51
2. Uczymy się piosenek na zakończenie roku szkolnego (zwrotki 1 i 2 obu piosenek)
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia, str. 97-100
2. naucz się czytać, czytanka, str. 58
3. Powtórz poznane dwuznaki - sz, cz, ch, rz, dz dż - sprawdzian słowny za tydzień.
Klasa 2
1. Przynieść na następna lekcję: wydmuszkę, farby, świeczkę, plastelinę
2. Ćwiczenie 8, str. 203, ćwiczenie 9,10, str. 204
Klasa 3
Ułóż po 5 zdań z wyrazami na "ż" i "rz".  Wykorzystaj wyrazy z lekcji.
Klasa 4
Napisać 10 zdań na temat: "Jak wyglądają Święta Wielkanocne w twoim domu"
Klasa 5
1. Wybrać wiersz na Konkurs
2. Czytanka, str. 101
3. Geografia:
-wybrać i opisać jeden Park Narodowy w Polsce.
-pokolorować mapę z krajobrazami
-zadanie z kartki -miejscowości na Wyżynie Małopolskiej
Klasa 6
1. Nauczyć się czytać tekst na str. 68 (czytanka)
2. Przeczytać tekst na str. 52-53 (geografia)
3. Ćwiczenie 2, str. 55 (ćwiczenia)
Klasa 7
Jęz. polski:
1. Przygotuj się do ustnej charakterystyki I. Krasickiego wg. instrukcji w podręcznik, str. 70/7
2. Napisz krótką biografię I. Krasickiego
Historia
Napisz 1 paragraf na temat: Jak ocenić działalność króla St. Poniatowskiego w dziedzinie kultury.  Czy ta działalność przyniosła korzyści czy szkody.
Geografia
Uzupełnij w podręczniku, str. 38
Klasa 8
1.Przetłumacz tekst dotyczący Warszawy- ksero
2. Ćwiczenia, str. 56-57 (wywiad)

5 MAR 2016

Przedszkole
Wyprawka 3-latka nr.2, str.8,9
Wyprawka 4-latka nr1, str. 15,22,25
Religia str. 40,41,42,43 (4)
Naucz się słów wiersza: "Asy w przedszkolu"
Zerówka
Podręcznik,  str.42-43 
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia, str. 93-96
2. naucz się czytać czytankę str. 57
3. Ćwicz dwuznak Rz, rz
Klasa 2
Ćwiczenie 8, 9, str. 188,189
Klasa 3
1. Nauczyć się czytać czytankę str. 143
2. Czytanka str. 99 nauczyć się czytać, odpowiedzieć na pytanie, zdanie 1 i 2, str.100
Klasa 5
Nauczyć się czytać czytankę, str. 99
Odpowiedzieć na pytania, str. 100, zadanie 1 i 2
Klasa 6
ĆWICZENIA
Ćwiczenie 3, str.47
Ćwiczenie 4, str. 50
Klasa 7
J.polski:
1.Przeczytaj tekst "Obiad czwartkowy", str. 66
2.Ćwiczenia - str. 94 /III wybierz 3 zwroty i ułóż z nimi zdania
3. Przetłumacz tekst z ćw., str. 90
Geografia:
Wykonaj z podręcznika, str. 44 ćwicz. 3 i 4

27 LUT 2016

Przedszkole
3-latki
karty trzylatka nr2, str. 5 i 6
4-latki
karty czterolatka nr2, str. 1 i 2
Naucz się słów piosenki "Cztery pory roku".
Zerówka
Podręczniki, str. 34 i 35
Uczymy się "Jaki dzień wesoły" i " Maszeruje wiosna'.
Zachęcam rodziców do zapisania się na czytanie dla naszych dzieci.  Lista jest wywieszona na drzwiach.  Bajeczki mam w klasie albo można przynieść swoją książeczkę,  Czytanie odbędzie się po godzinie 12.
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia, str. 89-92
2. Naucz się czytać str. 50
3. Ćwicz pisanie literki "ch"
4. Ćwicz piosenkę "Jak dobrze mamo"
Klasa 2
1.Nauczyć się czytać albo na pamięć wiersz pt. "Przyjście wiosny", str.154
2.Ćwiczenie 12, str. 182 
Klasa 3
Naucz się czytać "Pierwszy Koncert, 131
Klasa 4
Przygotować się do konkursu ortograficznego
Klasa 5
Ćwiczenia: 15, str.34, 19, str.36 ( +nauczyć się czytać), 22, str. 37
Kartka z geografii
Klasa 6
1. Nauczyć się opowiadać tekst, str.76 (czytanka)
2. Ćwiczenie 2, str. 61, ćwiczenie 4, str. 63 (ćwiczenia)
Klasa 7
J. polski:
1. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 14
2. Wykonaj ćwiczenie 8 z podręcznika, str. 16
3. Uzupełnij ćwiczenia 1-10, str. 93 
Klasa 8
zadanie z 2/20:
Kserokopia- zadania dotyczące przemysłu w Polsce
Geografia - książka- ćwiczenia dotyczące Pomorza południowo-błtyckiego
zadanie 2/27
1. Przygotuj się do sprawdzianu z historii - Powstanie Listopadowe i Styczniowe
2. Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości z geografii -Przemysł
3. Dokończ zadania dotyczące Powstania Listopadowego i Styczniowego

20 LUT 2016

Przedszkole
3-latki
Karty trzylatka nr.1, str. 11,12,13
4-latki
Karty czterolatka nr.1, str. 16,17
Wyprawka czterolatka nr. 1, str. 17
Naucz się słów piosenki "Maszeruje wiosna"
Zerówka
1. Strona 26 i 27
2. Piosenki "Maszeruje wiosna" i "Jaki dzień wesoły" (piosenki są na Youtube)
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia , str.85-88
2. Czytanka str. 44
3. Ćwicz dwuznaki sz,cz
4. Powtarzaj literki alfabetu.
Klasa 5
1. Czytanka str. 87 -naucz się czytać
2. Odpowiedzieć na pytania do tekstu str. 89 pkt. 1-8
3. Dla chętnych: pkt. 9, str. 9 -stworzyć swój herb.
Klasa 6
1. Przeczytać opowiadania na str. 52 i 53 (czytanka)
2. Ćwiczenie 1 i 2, str. 65 (ćwiczenia)
3. Dokończyć krzyżówkę z historii
Klasa 7
J. Polski
1. Uzupełnić ksera ortograficzne z lekcji
2. Napisać krótką biografie A. Mickiewicza
3. Napisać 3 zdania z wyrazami "przyjaciele" w l.mnogiej
Geografia
1. Uzupełnić tabelkę z podr., str. 37
2. Przeczytać tekst o kopalni soli w Wieliczce z podr., str. 34-36

13 LUT 2016

Przedszkole
3-latki
Wyprawka Trzylatka Nr.1 str.7,12
Przygody misia Anatola str.5,5
4-latki
Wyprawka Czterolatka Nr.1 str. 1,2
Przygody misia Anatola str. 4,5
Naucz się słów piosenki "Jaki dzień wesoły"
Religia: Proszę przeczytać z dziećmi katechezę 1,2,3
Klasa 0
Str. 18 i 19 (Książka #2)
Uczymy się piosenki "Maszeruje wiosna"
Klasa 1
Dokończyć ćwiczenia str. 56-59
Czytanka str. 43
Za tydzień sprawdzian z alfabetu
Klasa 3
Przygotowanie do szkolnego konkursu ortograficznego (zdania z zeszytu)
Klasa 4
1.Nauczyć się czytać tekstu "Walentynki i moja pierwsza miłość"
2.Przygotowac się do konkursu ortograficznego
Klasa 5
1.Przygotować się do czytań na mszę
2.Przygotować się do testu z historii - Mieszko I i Bolesław Chrobry
Ćwiczenia:
Ćw.36, str. 24
Ćw. 37, str. 25 
Ćw.38, str. 25
4. Dokończyć ćw. 6, str.29
5. Ćw., str.29
Klasa 6
1. Nauczyć się czytać i opowiadać "Przypowieść o długich łyżkach" str. 39 (czytanka)
Klasa 7
Uzupełnić ksero z lekcji.
Klasa 8
Uzupełnić ksero z lekcji