z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023-2024!


Pobierz Formularz Rejestracyjny na rok szkolny 2023/2024.


 


1 PAŹ 2016

Klasa 3
Nauczyć się pięknie czytać czytankę, str. 15
Klasa 4
Napisać 10 zdań na temat jak wygląda jesień w twoim ogródku (parku)
Klasa 5
1. Ćwiczenia, ćw. 17, str.17
2. Geografia z kartek, str.12
3. Podręcznik, str. 21 i 22 - nauczyć się czytać i ułożyć plan wydarzeń do tekstu.
Klasa 6
Czytanka, str. 16, zad. 12
Klasa 7
1. J. polski
Uzupełnij ksero z lekcji
2.Historia
Przypomnieć sobie wiadomości o królach z dynastii Jagiellonów.
Klasa 8
1. Ćw. 4,5 str. 23 (ćwiczenia)
2. Przypomnij sobie zasady pisowni u-ó, ż-rz, h-ch
Liceum
"Jeden dzień w starożytnej Grecji/ Rzymie - wypracowanie

24 WRZ 2016

Klasa 0
1. Podreczniki, str. 12 i 13
2. Proszę o kupienie książki do religii
Klasa 1
1. Czytanka (czerwona), str. 7
2. Ćwiczenia (biała) str. 6,7
Klasa 4
Nauczyć się czytać tekstu "Wrzesień 1939" (nowe książki)
                                           "Ten okrutny wrzesień" (stare książki)
Klasa 5
1.Nauczyć się na pamięć tabeli ze strony 8 (odmiana rzeczownika przez przypadki)
2. Ćwiczenia ćw. 8, str. 11
                     ćw. 11, str. 14
3. Nauczyć się czytać czytankę ze str. 18 i 19
Klasa 6
1. Ćwiczenia: ćw. 5 , str. 11
Proszę zaopatrzyć się w osobne zeszyty z religii na kolejne zajęcia (prośba siostry Elżbiety).
Klasa 7
J.polski:
1. Dokończyć zdania z lekcji
2. Uzupełnić Ćw. niebieskie, str. 6/2, str. 7/4
Historia:
Powtórzyć wiadomości o królach z dynastii Jagiellonów- Jadwiga, Jagiełło, Zygmunt Stary, Zygmunt August

17 WRZ 2016

klasa 1
Czytanka , str. 5
Ćwiczenia (białe)
klasa 4
Nauczyć się czytać tekstu "Po wakacjach" -stare książki
"Pierwszy dzień szkoły" - nowe książki
klasa 5
Ćwiczenia Str. 8, ćw. 3
                  Str. 8 zapoznać się z odmianą rzeczownika przez przypadki
                  Str. 9 zapoznać się z przykładową odmianą rzeczowników
Przeczytać jeszcze raz wiadomości z kartek o II wojnie światowej
klasa 6
Ćwiczenia - krzyżówka str. 7
Czytanka "Niezapomniana lekcja", str. 7
klasa 7
Język polski:
Napisz w zeszycie opis podręcznika "Bliżej Polski" instrukcje znajdująca się w ćwiczeniach, str. 72
Geografia
Napisz z jakich krain geograficznych pochodzi twoja rodzina z Polski oraz naucz się pokazywać te miejsca na mapie

7 MAJ 2016

Przedszkole

Wyprawka 3latka. nr2, str.24 i 25

Wyprawka 4latka nr2, str.21 i 22

Powtarzamy wiersze, piosenki, kolory,

Zerówka

Str. 106 i 107

W następnym tygodniu próba na zakończenie roku szkolnego. Dzieci, które mają role proszę żeby nauczyły się na pamięć. 

15go maja nasza ostatnia msza szkolna. Po mszy krótkie przedstawienie na Dzień Mamy.

Zakończenie roku szkolnego 21go maja,

Klasa 4

Uczyć się roli na zakończenie roku szkolnego,

Klasa 8

Nauczyć się roli na zakończenie roku szkolnego, Przygotować zeszyty do sprawdzenia,

30 KWI 2016

Przedszkole
1. Wyprawka 3latka, nr2, str. 16,17,19
2. Wyprawka 4latka, nr2, str.21,25
3. Powtarzamy wiersze, piosenki i alfabet
Zerówka
Podręcznik, str. 98 i 99
Klasa 1
1. Dokończ ćwiczenia, str. 72-74 i 75-77
2. Czytanka, str. 81
3. Powtarzać słowa piosenki na Dzień Matki
Klasa 3
Nauczyć się pięknie czytać wiersza pt. "Święto Matki".
Klasa 4
1. Napisać 10 zdań z wyrazami z obrazka ze str. 201 (ćwiczenie-książka)
2. Nauczyć się roli na zakończenie roku szkolnego.
Klasa 5
Przygotować się do testu z geografii
- krainy geograficzne: niziny, wyżyny, góry (najważniejsze cechy)
- znajomość mapy: największe krainy, rzeki
Klasa 6
Odpowiedz na pytanie zawarte w dzisiejszym temacie lekcji
Klasa 7
Historia
Uzupełnij ksero z lekcji
J. polski
Uzupełnij ćwicz., str.27/7 i 28/9
Klasa 8
Ćwiczenia, str. 102 - przetłumacz