z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

5 STY 2019


PRZEDSZKOLE
Ćwiczymy kolędę  "Pójdźmy wszyscy do stajenki" na Jasełka.

ZERÓWKA
Podręczniki str. 98 i 99
Ćwiczymy kolędę w "Pójdźmy wszyscy do stajenki" (zespół Arka Noego)

KLASA 1
1. Czytanka "Rysunek Gabrysi" str. 25
2. Ćwiczenia białe str. 24-25
3. Powtarzamy role na Jasełka.

KLASA 2
1  Przeczytaj dwa razy tekst, str. 5-6
2. Dokończ adresować kopertę.
Ćwiczymy role i kolędy na Jasełka

KLASA 3
Ćwiczymy role i kolędy na Jasełka

KLASA 4
Ćwiczymy role i kolędy na Jasełka

KLASA 5
1. Ćw. 2/41, ćw. 3/42, ćw. 5,7/43
2. Odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1, str. 105
3. Ćwiczymy "Dzisiaj w Betlejem" na Jasełka.

KLASA 6
Podaj przykłady ofiary w życiu codziennym.
Ćwiczymy rolę na Jasełka

KLASA 7
Ćwiczymy rolę na Jasełka.

KLASA 8/LICEALNA
Ćwiczymy rolę na Jasełka

15 Gru 2018


PRZEDSZKOLE
1. Pomalować stajenkę i wyciąć żłobek
2. Uczymy "Pójdźmy wszyscy do stajenki"
3. Bajka "Dziewczynka z zapałkami"

ZERÓWKA
1. Podręcznik str. 90 i 91. Uzupełnić podręcznik od początku roku.
2.Ćwiczyć kolędę "Przybieżeli do Betlejem".

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Wigilia" str. 29
2. Uzupełnić ćwiczenia białe str.28, 29.
3. Ćwicz rolę na Jasełka

KLASA 3
Napisz w kilku zdaniach jak minęły Święta Bożego Narodzenia w Twojej rodzinie

KLASA 5
1. Naucz się czytać tekst str. 104-105
2.Nauczyć się śpiewać kolędę "Dzisiaj w Betlejem" (na pamięć)

KLASA 7
1. Uzupełnić ćw. (niebieskie) str. 41/4
2. Ćwiczyć czytanie ról na Jasełka.

KLASA 8/liceum
Powtórz wiadomości o epoce Średniowiecza

8 Gru 2018


KLASA 1
1. Czytanka , str.23
2. Ćwiczenia białe,str.22 i 23
3. Ćwicz rolę na Jasełka

KLASA 3
Nauczyć si pięknie czyta wiersza pt. Święty Mikołaj, str. 127 (książka)

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 90-91
2. Przygotować się do testu ze znajomości informacji zawartych w notatkach lekcyjnych i dat (na końcu zeszytu)

KLASA 6
J. polski
1.Narysować drzewo miłości, radości i szczęścia
2. Ćw.4,5 str.66, ćw. 6, str.67

KLASA 7
J.polski
1.Przeczytać tekst z podręcznika, str.163
2.Napisać 6 zdań rozwiniętych z czasownikami z lekcji dotyczącymi postaci jasełkowych

KLASA 8
Ćw.9/82, 10/83, G-5/85

 

1 Gru 2018


PRZEDSZKOLE
1. Powtarzamy kolory
2. Dokończ obrazki

ZERÓWKA
Podręcznik, str. 74 i 75

KLASA 1
1. Ćwiczenia białe, str.20, 21
2. Naucz się czytać tekst str. 21
3. Za tydzień wyjazd na Mikołaja
4.Zapoznaj się z rola na Jasełka

KLASA 2
1. przeczytaj dwa razy czytankę, str. 103-104 (podpis rodzica)
2. powtórz informacje o pisowni NIE z czasownikami i przymiotnikami.

KLASA 3
Ćw. 11,12,13 str. 117
cw. 14, 15, 16, 17 str118
ćw. 19,20 str. 120 ksiazka

KLASA 5
1. Naucz się opowiadać tekst na str. 80
2. Ułóż zdania z dyktanda, w których popełniłeś błąd ortograficzny.
3. ĆW. 4, str. 19, ćwiczenia

KLASA 6
1. J.polski - dokończyć ćw. 3, str. 62

KLASA 7
J. polski
1. Nauczyć się pięknie czytać wiersz z podręcznika, str. 94
2. Napisać krótki wierszyk - wpis do pamiętnika
3. Uzupełnić ćw. 7 (niebieskie), str. 18
Historia
Przygotować się do testu z historii (od początku roku do tematu: Demokracja szlachecka włącznie)

17 LIS 2018


PRZEDSZKOLE
1. Dokończyć malowanie obrazków.
2. Piosenka "Panie Janie".

ZERÓWKA
Podręcznik, str. 65, 66, 67

KLASA 1
1. Czytanka, str. 19
2. Ćwiczenia, str.18,19
3. Powtarzamy poznane literki.

KLASA 2
1. Przeczytaj dwa razy czytankę, str. 87-88 (podpis rodzica)
2. Pomyśl i napisz w zeszycie 3 przymiotniki, a także ułóż i zapisz zdania z nim. 

KLASA 3
Nauczyć się na pamięć wiersza pt. "Święto Dziękczynienia".

KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Za chlebem"
2. Napisz 10 zdań na temat "jak spędziłem Święta Dziękczynienia"

KLASA 5
1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 72 i 73 oraz 76 i 77 (czytanka)
2. Ćwicz 2i 3, str. 19 (ćwiczenia)

KLASA 6
J. Polski
ćw. 2,4, str. 55
ćw. 8, str. 57

KLASA 7
J.polski
1. Napisz dziennik z 3 kolejnych dni według instrukcji z podręcznika str. 133
2. Uzupełnij w ćw. (niebieskich), str. 23/5,6
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji.

KLASA 8/LICEALNA
Ćw. G-3, str. 67
Ćw. G-6, str. 68