z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 Formularz Rejestracyjny (21/22) - pobierz

25 Sty 2020


ZERÓWKA

Podręcznik str. 114 i 115

Proszę przynieść podręcznik #2 w sobotę 8go lutego.


KLASA 1

1. Czytanka str.27

2. Ćwiczenia białe str. 26 i 27


KLASA 2

1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 32-33

2. Zrób ćw. 1 str. 36


KLASA  3

Nauczyć się czytać wiersz "Księżyc w Warszawie".


KLASA 5

1. Poprawić ostatnie dyktando. Wyrazy, w których popełniliśmy błąd wypisać w zeszycie i ułożyć z nimi zdania.

2. Zdobyć informacje o Tadeuszu Kościuszce.

3. Ćwicz. 5,6/43 - zeszyt ćwiczeń


KLASA 7

Geografia

Wykonać plakat z wybranym surowcem wydobywanym w Polsce. Przygotować krótką prezentację swojego surowca.


KLASA 8 

J. polski

1. Nauczyć się pięknie czytać Inwokację str 100 i nauczyć się jednej części (14 wersów lub 9 wersów) na pamięć.

2. Uzupełnić ćw. (zielone),str. 15/5 i str. 16/7,8

Historia

Uzupełnić ksero z lekcji str. 46/6 


18 STY 2020


KLASA 1
1. Czytanka str. 25
2. Ćwiczenia białe str.24 i 25

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst , str. 5-6(podpis)
2. Wybierz 3 wyrazy z ćw. 1, str. 7 i ułóż z nimi zdania w zeszycie.

KLASA 3
1. Nauczyć się na pamięć wierszyków "Babcia" i "Dziadek" (wierszyki są wklejone w zeszycie)
2. Religia nauczyć się formułki spowiedzi po polsku. formułka

KLASA 5
1. Napisać życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
2. Napisać opowiadanie tekstu "Zimowe ferie Oli na podst. wcześniej ułożonego planu.

KLASA 7
J. polski
Niebieskie ćwiczenia: ćw. 5, 6 str.32-33
Geografia
Poczytać o surowcach mineralnych występujących w Polsce.

KLASA 8
J. polski
Ułożyc 6 zdań z czasownikami "tęsknić" i "wspominać" związanymi z tekstem (czytanka, str, 72)
Geografia
Ćw. 3/45 i 46
ćw. 4 tabelka (Wrocław i Białystok)

14 GRU 2019


KLASA 1
Ćwiczymy rolę na Jasełka
KLASA 2
Ćwiczymy role na Jasełka
KLASA 3
Proszę uczyć się na roli na Jasełka.
KLASA 4
 Proszę uczyć się na roli na Jasełka.
KLASA 5
Przeczytać tekst na str. 90-91 i ułożyć plan czytanki.
KLASA 7
Ćw. 10 str. 28
KLASA 8
J. Polski
Uzupełnić ćw. (zielone) str. 23 zad.6, str. 24 zad.8
Historia
Uzupełnić ksero z lekcji

 

7 GRU 2019


ZERÓWKA

Podręczniki str.90 i 91

W sobotę wyjazd na Mikołaja


KLASA 1

1. Ćwiczenia białe str.20, 21

2. Czytanka str.21

3. W sobotę wyjazd na Mikołaja.


KLASA 2

1. Przeczytaj 3 razy czytankę str. 110-111

2. Zrób ćw. 1, str. 114

3.Ćwicz rolę na Jasełka

4. W sobotę wyjazd na Mikołaja


KLASA 3

1.Wykonaj ćw. 6, str.126, ćw. 7, str. 127, ćw. 8, str. 128, ćw. 16, str. 131 (w książce)

2. Religia-str.28 i nauczyć się Dziesięciu Przykazań Bożych.

3.Ćwiczymy rolę na Jasełka

4. W sobotę wyjazd na Mikołaja.


KLASA 4

1. Nauczyć się czytać tekst "Nasz kochany Święty"

2. Przygotowywać się do Konkursu Ortograficznego.

3. Ćwicz rolę na Jasełka

4. W sobotę wyjazd na Mikołaja


KLASA 5

1. Nauczyć się opowiadać tekst na str. 80-81

2. Przeczytać tekst na str. 85-86

3. Dokończyć zdania na str. 82- czytanka

4. Ćwiczymy rolę na Jasełka


KLASA 7

j. polski

1. ĆW. 3,4,5 str. 22/23

2. Wydrukować i wkleić do zeszytu portret króla Jana III Sobieskiego.

3. Ćwiczyć rolę na Jasełka


KLASA 8

J. polski

Uzupełnić w ćwiczeniach (zielone) str. 12 ćw. 7c,d

Geografia

Uzupełnić ksero z lekcji str.47 (tabelka Nizina Mazowiecka i Wielkopolska)


 

23 LIS 2019


Zerówka

1. Podręcznik str. 82 i 83

2. Uczymy się kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki" na Jasełka.


Klasa 1

1. Czytanka str. 19

2. Ćwiczenia białe, str. 18, 19.


Klasa 2

1. Przeczytaj  3 razy tekst str. 87-88 (podpis)

2. Napisz w zeszycie3 zdania z przymiotnikami.

3. Ucz się roli na Jasełka.


Klasa 3

1. Nauczyć się pięknie czytać czytankę pt. "Batory"

2. Uczymy się ról na Jasełka z zeszytu.

3. Religia str. 24 i 27


Klasa 4

1. Ćw. 3 i 4, str. 125

2. Nauczyć się czytać tekstu "Za chlebem"


Klasa 5

1. Opowiedzieć tekst na str. 80-81

2. Ćw. 2/36 ćw. 3,4/37


Klasa 7

j. polski

ćw. 2, str. 22


Klasa 8

J. polski

1. Przeczytać tekst z podr., str. 86

2. Napisać w punktach jak wyglądał dzień Piłsudskiego w Sulejówku

3. Wykonaj polecenie z podr. str. 89, ćw. 6