z1 z2 z3 z4

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021!


 

24 Październik 2020


ZERÓWKA
Strona 56 i 57

KLASA 1
1. Naucz się czytać opowiadanie "Darek, Radek i Lilka". Przeczytać 5 razy lub więcej.
2. Uzupełnić kopię z literką Dd.
3. Powtarzać wiersze i hymn na uroczystość ślubowania.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst ze strony 54-55 (podpis rodzica)
2. Zrób ćwiczenie 2,3 str. 58 w książce.
3. Korzystając z ćw. 4 str. 59 naucz sie pisać nazwy cyfr od 1-10 (7 listopada)

KLASA 3
Cała strona 65 w książce

KLASA 5
1. Napisać jakiego przyjaciela chciałbyś mieć (przynajmniej 5 zdań)
2. Uzupełnić ćw. słownikowe ze str. 27.
3. Nauczyć się czytać tekst na str. 58-59
4. Ćw. 5/23

KLASA 6
J. polski
Ćw. 3, str. 39 Ćwiczenie napisać w zeszycie (3-4 zdania)
Geografia za dwa tygodnie 
Ćw. 5 i 6 z ksero.

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać tekst z podręcznika str. 57 i przygotować ustnie odpowiedzi na pytania pod tekstem str. 60/1-5
2. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach str. 3, ćw. 3 oraz całą str.5
Historia
Przeczytaj z podręcznika, str. 14 o upadku Napoleona i uzupełnić ze str. 18/4 i 5 (ksero) 

17 Październik 2020


KLASA 1
1. Czytanka "Kama, Ada i koty"
2. Uzupełnić kopię z literką L
3. Powtórzyć wiersz "Barwy ojczyste" i "Kto ty Jesteś"

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str.47-48 (podpis rodzica)
2. Napisz w zeszycie 10 rzeczowników.

KLASA 3
1. Wykonaj ze str. 52 w książce tylko zaznaczone ćwiczenia.

KLASA 5
1. Ułożyć zdania z pięcioma wyrazami lub wyrażeniami ze str. 21 (ćw. słownikowe dotyczące konfliktów)
2. Ćw. 3 str.22
3. Przeczytać tekst na str. 25-26

KLASA 6
1. Które czasy z życia młodych ludzi uważasz za lepsze- dawne czy obecne/ uzasadnij swoją wypowiedź.
2. Dokończ książeczkę o rzeczowniku. 

KLASA 8
J. Polski
1. Wykonać ćw. 2 z podręcznika str. 12 (4 zdania)
2. Nauczyć się na pamięć 4 zwrotek hymnu polskiego
Geografia
Uzupełnić ksero z lekcji , podręcznik str. 24 ćw. 1 i 2

10 Październik 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 38 i 39

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Ada, Ed, Emma"
2. Uzupełnij kopię z literką E
3. Naucz się wiersza "Barwy ojczyste " na pamięć

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst, str. 40-41 (podpis)
2.Napisz w zeszycie 2 lub 3 zdania czym lubisz podróżować i dlaczego (ćw. 4, str. 44)
3. Pamiętaj o miesiącach.

KLASA 3 
Wykonaj całą Kartę pracy, która jest wklejona do zeszytu

KLASA 5
1.Naucz się czytać i opowiadać tekst na str. 19-20
2. Hymn harcerski
3. Ćw. 5, str. 17 i 6,7 str.18

KLASA 6
J. polski
ĆW. 1, str.26
ĆW. 4,5,6,str. 29
Przeczytać tekst "Komputer - przyjaciel czy wróg" str.30.

KLASA 8
j. polski
1. Przeczytać tekst z podręcznika, str. 8 i przygotować ustnie odpowiedzi na pytania pod tekstem 1-5.
2. Uzupełnić w zielonych ćwiczeniach ze str. 4 zadanie 4 i 6
Historia
1. Przeczytać lekcję 1 z podręcznika, str. 8-13 zwracając uwagę na ilustrację i mapę.
2. Uzupełnić ksero, str. 17/2,3

3 Październik 2020


ZERÓWKA
Podręcznik str. 28 i 29

KLASA 1
1. Naucz się czytać tekst "Dom".
2. Uzupełnij kopię z literką o,t
3. Powtórz poznane literki.

KLASA 2
1. Przeczytaj tekst 3 razy str. 30-31 (podpis rodzica)
2. Napisz w zeszycie 5 czasowników
3. naucz się miesięcy na ocenę (17 października)

KLASA 3
Strona 32 (bez "naucz się pisać 1 zwrotkę wiersza na dyktando").

KLASA 5
1. Ćwiczenia słownikowe s.13
2. Hymn harcerski
3.Strona 13 -list
4. Naucz się czytać wiersz , strona 15

KLASA 6
J. polski
Ćw.5, 7 str. 20
Dokończyć ćw. 8, str. 21
Historia
Napisać tytuły 5 legend polskich

KLASA 8
Język polski
Napisać charakterystykę prezydenta Starzyńskiego (5 paragrafów) wykorzystując słownictwo z Podr. str.96
Geografia
Na podstawie lekcji z Podr. str.11-14 uzupełnij tabelkę(ksero str.15).

27 Wrz 2020


ZERÓWKA
1.Podręcznik str. 20 i 21 
2. Ćwiczymy dni tygodnia.

KLASA 1
1.Uzupełnij papier z literką Aa, M,m (folder)
2. Naucz się czytać tekst "Mama, Tata, Tom" (folder)
3. Powtórz dni tygodnia 
4.Folder na na sobotę.

KLASA 2
1. Przeczytaj 3 razy tekst str. 20-21 (podpis rodzica)
2. wymyśl i zapisz w zeszycie rymy.

KLASA 3
1. Cała strona 23 z książki

KLASA 4
1. Nauczyć się czytać tekst  " Po wakacjach"
2.Napisać 10 zdań na temat " Jak wygląda jesień w twoim ogrodzie lub parku"

KLASA 5
1. Tekst str. 11-12 i 14
2. ĆW. 4,5 str 9

KLASA 6
J. polski
1.ćw. 8,9 str.15
2. Przeczytać czytankę " Strugane ptaszki" str. 16-17
Geografia
na konturowej mapie Polski (ksero) wpisz nazwy państw graniczących z Polską. wklej mapę do zeszytu.

KLASA 8
J. polski
1. Przeczytać tekst z podręcznika str. 93 i narysować ilustrację- walcząca Warszawa
2. Napisać krótką biografię stefana Starzyńskiego
3. Dokończyć w zielonych ćwiczeniach str. 2/2